Prosze o pomoc co robić . Pracownik OPS chce mi pokazać że to on rządzi! - Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
Wybrane tematy:
odpłatność za DPS - żyjące dzieci i wnuki Odpłatność za DPS sposób nalicznia świadczenie ratownicze- mieszkaniec DPS Ustalenie odpłatności DPS - stare zasady Decyzja OPS mam płacić a z czego mam żyć Wywiady alimentacyjne u dzieci

Napisano: 24 kwie 2022, 14:37

Mam rodzinę 4 osobową. Ja mieszkam z synem wiek 21 lat w Niemczech, który jest na moim utrzymaniu gdy uczy się w szkole języka niemieckiego. Żona wraz z niepełnoletnią córką przybywa w Polsce. Pani z OPS przeliczyła moje dochody w Euro na złote i wyliczyła że muszę płacić 1500 zł co daje 330 euro miesięcznie a tyle zostaje mi na życie po opłaceniu stałych kosztów utrzymania. Pracownik OPS nie wzioł w ogóle pod uwagę moich kosztów życia w Niemczech które rozpisałem.

Zestawienie wydatków w Niemczech

czynsz za mieszkanie 31 metrów kw. ze wszystkimi opłatami 380 euro
dojazd do pracy w tą i z powrotem 47 km razy 22 dni stawka z kilometra 0,35 Euro 361 euro
kredyt samochodowy 100 euro
ubezpieczenie samochodu składka miesięczna 83 euro
ubezpieczenie na życie 16 euro
abonament telewizja i radio 18 euro
Internet stałe łącze 38 euro
wydatki stałe razem 996 euro, a gdzie jeszcze środki na wydatki osobieste jak jedzenie i itp.


Moje zarobki w niemczech średnio misięczne to około 1400 euro po apłaceniu DPS nie mam środków na życie. Pani z OPS wogóle nie uwględniła że owszem posiadam obywatelstwo polskie ale nie zamieszkuje oraz nie przebywam na teryterium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż mieszkam na terenie Niemiec i tam ponoszę wszystkie koszty codziennego utrzymania.

Co mamy w ustawie w zasadach ogólnych

Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 U S T AWA z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej DZIAŁ I
Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy


Art. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy
międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pismo z dnia 28 lutego 2008 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-419/08 Zasady ponoszenia opłat z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej.
3)

Przy ustalaniu odpłatności brana jest pod uwagę rzeczywista sytuacja materialna rodziny, w taki sposób, aby obciążona opłatą sama nie znalazła się w sytuacji wymagającej wsparcia pieniężnego z pomocy społecznej. W przypadku gdy rodzina z jakiegoś powodu nie wpłaci opłaty ustalonej w drodze porozumienia, gmina wnosi ją zastępczo, a potem może wszcząć postępowanie w sprawie zwrotu tych środków
Michael
Praktykant
Posty: 28
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse


Napisano: 25 kwie 2022, 22:20

W pierwszej kolejności wskazuję, że wbrew temu, co wyraził pracownik w korespondencji mailowej kierowanej do mnie, moje zarobki, a także dochód na osobę w rodzinie nie pozwala nam na pokrywanie jakichkolwiek kosztów pobytu mojej mamy w domu pomocy społecznej. Prawdą jest, iż pracuję za granicą – w Niemczech i tam jestem zatrudniony – otrzymuję wypłatę w walucie euro. Jednakże zwrócić trzeba uwagę, że w związku z moim przebywaniem za granicą wiążą się także znacząco wyższe koszty utrzymania. Nie jest przecież tak, że koszt utrzymania w Polsce i w Niemczech jest tożsamy. Wręcz przeciwnie – z zasad doświadczenia życiowego wynika, że koszt ten w Niemczech jest znacznie większy (koszt przejazdów, paliwa, żywności, wynajmu mieszkania). Nadmieniam także, że żaden przepis ustawowy ani rangi podustawowej nie przewiduje procedury ustalania dochodów osoby zamieszkującej za granicą. Samo przeliczenie moich zarobków z waluty obcej na polski złoty jest krzywdzące dla osób zarabiających za granica, albowiem daje mylne wrażenie o wysokich zarobkach. Nie można też tracić z pola widzenia faktu, że kryterium dochodowe obowiązujące na terytorium Polski zupełnie nie przystaje do sytuacji, w której Strona na stałe żyje w innym kraju. O ile kwota 1.800,00 zł stanowiąca 300% kryterium dochodowego być może pozwala na utrzymanie w Polsce, o tyle nie można jej przekładać na koszt utrzymania w Niemczech, który ponosi Strona niniejszego postępowania. Za godny uwagi uznać trzeba fakt, iż zgodnie z obwiązującymi w Niemczech przepisami, które odpowiadają polskim uregulowaniom dotyczącym opieki społecznej, dzieci są zobowiązane do utrzymywania rodziców dopiero, jeżeli ich roczny dochód brutto wynosi 100 000 euro lub więcej, co daje kwotę 8 333,33 euro brutto miesięcznie (mój miesięczny dochód to niecałe 2000 euro brutto). Zastosowanie w przedmiotowym przypadku „polskiego” kryterium dochodowego, kiedy Strona na stałe mieszkam w Niemczech i tam ponosi koszty utrzymania, a następnie wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie do pokrywania kosztów pobytu rodzica w Domu Pomocy Społecznej, przy osiąganych przez mnie dochodach, prowadzi do sytuacji, w której nie będę w stanie wypełnić nałożonego na mnie obowiązku, a wydana decyzja w żaden sposób nie uwzględnia sytuacji materialnej rodziny. Ponadto, jeżeli organ przelicza z euro na złotówki moje wynagrodzenie, to taką samą operację powinien był poczynić z moimi kosztami utrzymania w Niemczech.
Pokrywanie odpłatności skutkować będzie tym, iż nie Strona nie będzie w stanie opłacać czynszu za mieszkanie, ponosić opłat za samochód, a co za tym idzie pozbawiona będzie możliwości zarobkowania i zapewnienia utrzymania sobie i rodzinie. Taka sytuacja może prowadzić do tego, że Daniel będzie musiał wrócić do Polski i sam prawdopodobnie będzie musiał skorzystać z pomocy opieki społecznej, a przecież nie taki jest cel ustawy o pomocy społecznej. Przypomnieć należy organowi, że:
„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.”
„Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.”
Wyraźnie więc ustawa odnosi się nie tylko do osoby potrzebującej pomocy, ale także jej rodziny. Należy więc zapytać, w jaki sposób organ pomagał rodzinie osoby potrzebującej pomocy, skoro oczekuje od niej płatności za pobyt matki w DPS ponad możliwości finansowe gospodarstwa domowego. Ustalenie odpłatności na poziomie wskazanym przez organ doprowadzi do załamania się budżetu prowadzonego gospodarstwa domowego, a także zepchnie Stronę na skraj ubóstwa. W takim wypadku, Strona będzie musiała zwrócić się do OPS z prośbą o objęcie jej pomocą społeczną, co w obecnej sytuacji uznać będzie należało za zupełnie kontrfaktyczne.
Michael
Praktykant
Posty: 28
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x