przesłanki do przyznania usług opiekuńczych - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 25 sie 2014, 14:07

Witam. Moja pierwsza sprawa z w/w zakresu. Czy wraz z wnioskiem o przyznanie usług opiekunczych wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające taka konieczność? Czy taka potrzebę poprzeć należy tylko wywiadem + oczywiście dokumentacja medyczna?
pracownikk


Napisano: 25 sie 2014, 14:54

u nas zlecenie od lekarza rodzinnego
bea1

Napisano: 25 sie 2014, 20:06

A gdzie w ustawie pisze ,e konieczne jest zaświadczenie lekarskie do zwykłych usług????
To rola pracownika: kopie wypisów ze szpitala, SKALA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚĆ adl, wiek itd............... załamka
Wredna1

Napisano: 25 sie 2014, 21:03

u nas oblig... chyba słusznie, biorąc pod uwagę fakt, że usługi nie powinny polegać na wynajęciu pokojówki.... pogląd wrednej też da się bronić...

chyba zdrowy rozsądek powinien przesądzić i zastana sytuacja w gospodarstwie domowym
Rajski

Napisano: 26 sie 2014, 9:48

do Wrednej :) może dla Ciebie to załamka, ale wyobraź sobie że dla Pana z NIK-u kontrolującego u nas usługi opiekuńcze podstawą do wydania decyzji przyznającej usługi opiekuńcze było właśnie zaświadczenie lekarskie, dlatego nie dziwi mnie fakt że ośrodki wymagają takich zaświadczeń, miłego dnia
xxy

Napisano: 26 sie 2014, 12:18

W tym roku przygotowywałam uchwałę dot. usług opiekuńczych. W uchwale był zapis że wnioskodawca dołacza zaswiadczenie lekarskie.Nadzór wojewody uwalił nam ten zapis, bo to jest "naduzycie " - niepotrzebny dokument. To pracownik socjalny stwierdza na wywiadzie zasadność przyznania usług i jakiego rodzaju one maja być. Zaświadczenie wymagane jest wtedy kiedy np. osoba leżąca wymaga usług pielęgniarsko-opiekuńczych.
kjk

Napisano: 26 sie 2014, 20:46

Słusznie że uwalili uchwałę bądź jej część.. upoważnienie jest tylko do określenia odpłatności a nie do pisania o dodatkowych dokumentach... zobacz na moją uchwałę z niepołomic.. absolutne minimummm


KPA Art. 77. § 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
§ 2. Organ może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu.
§ 3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do załatwienia sprawy (art. 52) może z urzędu lub na wniosek strony przesłuchać również nowych świadków i biegłych na okoliczności będące przedmiotem tego postępowania.
§ 4. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie.


107 u.p.s
sytuację osoby rodziny ustala się
5d. (62) W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym w ust. 5b, można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

art. 50 u.p. s.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

moim zdaniem zaświadczenie lekarskie dobra rzecz.... poza tym dowodem może być wszystko to co nie jest sprzeczne z prawem...

Art. 75. § 1. KPA Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
§ 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.

chyba tyle w wielkim skrócie
Rajski

Napisano: 27 sie 2014, 8:38

Można też załączyć kopię orzeczenia
mopsek

Napisano: 27 sie 2014, 8:44

Bez zaświadczenie lekarza wiecie, że ktoś potrzebuje pomocy?
Gość

Napisano: 27 sie 2014, 14:03

DO XXY

są zalecenia pokontrolne i czy to nik czy pik czy inne g.. masz obowiązek ustosunkować się do zarzutów. Jak brak jaj to przyjmuje się taki protokół bez mrugnięcia okiem.
Wredna1


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x