przymusowe umieszczenie w DPS - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 28 gru 2022, 9:23

Dzień dobry, jak wygląda przymusowe umieszczenie w DPS? Klient zapiera się rękoma i nogami, a sąd wydał decyzję o przymusowym umieszczeniu w DPS, kto ma go przewieźć? co w przypadku jak dobrowolnie opuści ten DPS?
pr.soc.19
Praktykant
Posty: 24
Od: 05 wrz 2022, 10:59
Zajmuję się: POMOC SPOLECZNA

Napisano: 28 gru 2022, 9:43

Jak jest wydanie postanowienie Sądu o umieszczeniu bez zgody to na organie administracyjnym spoczywa bowiem obowiązek jego wykonania przez wydanie decyzji kierującej do określonego,
odpowiadającego wymogom stanu zdrowia, domu pomocy społecznej oraz kolejnego organu - decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.
Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego doprowadzenie należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku gdy osoba, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do domu pomocy społecznej, odmawia stawienia się w domu pomocy społecznej lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia, sąd z urzędu lub na wniosek organu do spraw pomocy społecznej może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie tej osoby do domu pomocy społecznej przez policję.

Dobrowolnie nie będzie mogła opuścić dps jeśli została skierowana bez zgody. Może ona lub jej opiekun/kurator wystąpić o zmianę orzeczenia. Ponadto osoba podlega okresowym badaniom stanu zdrowia psychicznego w zakresie uzasadniającym jej pobyt w domu pomocy społecznej. Badania przeprowadza się co najmniej raz na 6 miesięcy.

To tak w dużym skrócie.

Dodatkowo przepisy art. 55 ust. 2a-2g ustawy o pomocy społecznej
przypadku, gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu mieszkańca domu będącego osobą z zaburzeniami psychicznymi, dyrektor lub kierownik tego domu może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez tego mieszkańca terenu domu pomocy społecznej na podstawie zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego ograniczenia. Ograniczenie może być wydane na czas oznaczony wskazany w zaświadczeniu lekarza, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Ograniczenie jest wydawane w formie pisemnej i zawiera wskazanie osoby, której to ograniczenie dotyczy, okresu, na jaki jest wydane, uzasadnienie ograniczenia oraz pouczenie o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się dom pomocy społecznej. Ograniczenie doręcza się mieszkańcowi domu, a gdy jest on osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, również jego przedstawicielowi ustawowemu. Doręczając ograniczenie, dyrektor lub kierownik domu pomocy społecznej poucza mieszkańca domu o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia. Informację o ograniczeniu dyrektor lub kierownik domu pomocy społecznej przesyła do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się ten dom, w terminie 3 dni od dnia doręczenia ograniczenia mieszkańcowi domu. Mieszkaniec domu, w tym również mieszkaniec ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad nim faktyczną opiekę mogą wystąpić do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się dom pomocy społecznej, z wnioskiem o uchylenie ograniczenia.
hek
Starszy referent
Posty: 526
Od: 13 maja 2019, 19:45
Zajmuję się: PS

Napisano: 02 sty 2023, 13:13

Tak jak pisał hek - organy mają obowiązek wykonania tego postanowienia. Z moich doświadczeń wynika, że tym samym - takie postanowienie sądu nie zmienia faktu, że każdy organ powinien wykonać swoją część pracy tj. w przypadku pracownika OPS - wywiad środowiskowy. Oczywiście może on w takiej sytuacji nie wyjść idealnie - lub wręcz wcale, ale należy to odnotować na druku wywiadu i oczywiście wnioskować o umieszczenie.
Xman
Starszy referent
Posty: 673
Od: 14 gru 2017, 18:33
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 02 sty 2023, 14:04

Dokładnie. Zazwyczaj pracownicy socjalni przy podpisie umieszczają adnotację o braku zgody osoby na podpis i dopisują sygnaturę postanowienia sądowego.
Nawet zgodnie z rozporządzeniem w przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 paragrafu 8 rozporządzenia w sprawie dps. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.
hek
Starszy referent
Posty: 526
Od: 13 maja 2019, 19:45
Zajmuję się: PS

Napisano: 11 sty 2023, 15:11

czy ops ma obowiązek skierowania do dps osobę ubezwłasnowolniona posiadająca opiekuna prawnego, ma własny dom , o dobrym stanie technicznym w którym mieszka była żona, czy opiekun może go umiescić we własnym zakresie i co z kosztami 3 pełnoletnich pracujacych dzieci
EWA19
Stażysta
Posty: 58
Od: 09 sie 2021, 11:41
Zajmuję się: Pomoc społeczna


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x