Refundacja wynagrodzeń z PUP księgowanie - Księgowość

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 14 ]
Wybrane tematy:
Ukraina-nowa klasyfikacja budżetowa Czyste powietrze Wynagrodzenie AOON Św. Wychow. - pracownik , czy zmieniacie stanowisko ile przechowujecie schronienie z usługami opiekuńczymi

Napisano: 19 cze 2018, 11:20

Jak księgujecie refundację wynagrodzeń z PUP?
Jako zmniejszenie kosztów, czy na 760?
mania0m0
Referent
Posty: 354
Od: 30 maja 2018, 15:03
Zajmuję się: księgowością OPS


Napisano: 19 cze 2018, 13:07

ja księguje jak poprzednia księgowa w koszty i do tego zapis techniczny,czyli 130/404 i 130/130 z "-", wiem że niektórzy księgują to na dochody oddają do gminy i potem wprowadzają do planu
assia25
Praktykant
Posty: 30
Od: 19 lis 2017, 18:06
Zajmuję się: księgowa

Napisano: 19 cze 2018, 13:24

U nas pomniejszamy wydatki
Paulinka z GOPSu
Starszy referent
Posty: 757
Od: 24 paź 2017, 14:38
Zajmuję się: Księgowość

Napisano: 20 cze 2018, 8:10

jeżeli dotyczy wynagrodzenia finansowanego z dotacji (SR, 500+) to na zmniejszenie wydatków - pytałam w swoim UW, jeżeli finansowanego z własnych to na dochody
alaaa
Referent
Posty: 438
Od: 02 mar 2016, 9:25
Zajmuję się:

Napisano: 20 cze 2018, 9:37

USTAWA
z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity)

Art. 8. 
3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

(...)Poznań, 24 sierpnia 2005 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uprzejmie informuje, że w świetle wyjaśnień pozyskanych z Ministerstwa Gospodarki i Pracy środki finansowe na zadania finansowane z Funduszu Pracy są przekazywane w dwojakiej formie a mianowicie:
- na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. Nr 224 poz 2273)
- w formie przelewów redystrybucyjnych
Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu informuje, że w planie finansowym Funduszu Pracy nie planuje się przekazywania środków finansowych do jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji. Tym samym środki finansowe pozyskiwane z Funduszu Pracy na podstawie umów zawartych na realizację zadań określonych przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy winny być klasyfikowane po stronie dochodowej w § 0970 "Wpływy z różnych dochodów"

Informację sporządził:
(-) Marek Ślusarski
Naczelnik WIAS RIO Poznań
TWoj
Podinspektor
Posty: 1316
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:

Napisano: 20 cze 2018, 14:44

ja o refundację wynagrodzenia finansowanego z dotacji pytałam naczelnika RIO, odesłał mnie do UW - tam poinformowali, że na zmniejszenie wydatków - teoria sobie, życie sobie...
alaaa
Referent
Posty: 438
Od: 02 mar 2016, 9:25
Zajmuję się:

Napisano: 21 cze 2018, 7:50

"Redakcja PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej wystosowała do Ministra Finansów pytanie w kwestii sposobu ujmowania w księgach rachunkowych refundacji wynagrodzeń otrzymywanych z powiatowego urzędu pracy.

Pytanie redakcji PRB:

Jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umowy o organizację robót publicznych zawartej z powiatowym urzędem pracy (PUP) zatrudniają osoby bezrobotne w ramach robót publicznych. Wypłacają im wynagrodzenia oraz odprowadzają za nich składki na ubezpieczenia społeczne. Na podstawie złożonego do PUP wniosku o refundację wraz z kompletem dokumentów potwierdzających fakt wypłacenia wynagrodzenia i składek ZUS jednostki otrzymują refundację części kosztów poniesionych na ww. wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w uprzednio uzgodnionej wysokości.

Czy otrzymane przez te jednostki środki w części dotyczącej wynagrodzeń zmniejszają wykonanie wydatków/kosztów (paragraf 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” i 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne”), czy też otrzymaną refundację należy traktować jako dochód budżetowy (paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”) i odprowadzać do budżetu jednostki samorządu terytorialnego?

Odpowiedź MF:

Dana jednostka budżetowa, otrzymująca refundację poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie umowy zawartej ze starostą (powiatowym urzędem pracy) o zatrudnienie pracowników wykonujących roboty publiczne, powinna pomniejszyć wykonanie wydatków w paragrafach „401” oraz „411” odpowiednio do wysokości przekazanej refundacji.

Pismo Ministerstwa Finansów z 30 maja 2016 r."
Jessie
Referent
Posty: 453
Od: 19 mar 2017, 13:42
Zajmuję się: FIN

Napisano: 21 cze 2018, 8:55

...i dlatego od lat piszę, że wszystki sprawozdania finansowe i budżetowe są nierzetelne bo naruszają zasady rachunkowości i zasady budżetowe, a w tym wypadku zasadę brutto.

A zatem pomimo faktu, że będziesz mieć umowy, owych umów nie wykażesz jak zaangażowanie, wykonanie, zobowiązania i nie będziesz mieć ich w planie, czyli prowadzisz gospodarkę b udżetową z naruszeniem zasad.

Jak chcemy mieć porządne Państwo to sami ów porządek musimy pilnować. A tak to ciągle bumaga ważniejsza od ustawy i ciągle mamy postkomunistyczną mentalność.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1316
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:

Napisano: 21 cze 2018, 14:52

refundacja nie jest dochodem- zmniejszamy wydatki chyba że wpłyną po zamknięciu roku budżetowego - wtedy są dochodem rozliczenia z lat ubiegłych.
renia50
Referent
Posty: 341
Od: 06 lis 2017, 13:53
Zajmuję się: ksiegowa

Napisano: 22 cze 2018, 9:59

...TO SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY I NIE MASZ TAM PARAGRAFU, ŻE TO REFIUNDACJA.

A skoro są to środki państwowego funduszu celowego pozyskane przez OPS....do zgodnie z ustawą o dochodach dajemy to na dochody.

Bo prowadzimy jawną i przejrzystą gospodarkę budzetową a nie pozabudżetową.

Są zasady ...trzeba je stosować
TWoj
Podinspektor
Posty: 1316
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 14 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x