§ REGULAMIN Forum Portalu OPS.PL - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 08 mar 2016, 23:16

§ REGULAMIN
Forum Portalu OPS.PL

Każdorazowe skorzystanie z forum oznacza akceptację tego regulaminu.

Niniejsze forum jest przynależne do portalu ops.pl którego właścicielem jest firma:
NETSTEL Software
Marcin Matusiak, Spółka Jawna
ul. Prądnicka 41/2
31-202 Kraków.
§ I. Podstawowe terminy


GOŚĆ - osoba niezarejestrowana na forum. Może czytać, pisać wątki i korzystać z wyszukiwarki forum.

UŻYTKOWNIK (uczestnik) - osoba zarejestrowana na forum. Może zakładać nowe wątki, odpowiadać w istniejących,
głosować w ankietach i zakładać własne, edytować (zmieniać) swoje posty.

MODERATOR - osoba zarejestrowana na forum, odpowiadająca za utrzymanie na nim porządku.
Oprócz posiadania uprawnień uczestnika forum może zamykać (blokować) wątki, przenosić je do innych działów,
dzielić wątki wielotematyczne, usuwać z forum wątki i wybrane posty, usuwać z postów i indywidualnych pól użytkowników
treści niezgodne z regulaminem, zwracać uwagę użytkownikom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących na forum,
a w sytuacji braku poprawy - blokować konkretnym użytkownikom dostęp do forum.

ADMINISTRATOR - osoba zarządzająca forum. Osoba uprawniona do egzekwowania praw i obowiązków wynikających
z regulaminu forum,


NICK - pseudonim użytkownika.

RANGA - stopień wskazujący na ilość postów użytkownika, wyświetlany pod nickiem.

AWATAR (emblemat) - obrazek wyświetlany nad nickiem użytkownika. Ustawia się go w profilu wysyłając własny obrazek,
zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w profilu.
Awatar jest jednym z elementów ułatwiających
identyfikację użytkownika forum, dlatego warto wybrać taki, który nie będzie mylił się z innymi awatarami.
Nie wolno kopiować awatarów uczestników forum - chyba że posiadacz danego awatara wyrazi na to zgodę.
Ze względu na ograniczenia reklamowe w awatarach nie wolno umieszczać żadnych adresów internetowych.
Niedozwolone są również napisy imitujące rangi forumowe. Dodatkowo awatar nie powinien naruszać niczyich praw autorskich
a użytkownik zamieszczający awatar oświadcza, że w/w prawa nie narusza.

PODPIS (sygnatura, sig) - tekst wyświetlany pod każdą wiadomością użytkownika, definiowany w profilu.

PROFIL - zbiór danych i indywidualnych ustawień forum danego uczestnika. W profilu użytkownik może m.in.
wybrać jeden z dostępnych tematów kolorystycznych forum, przygotować/zmienić swój podpis.
Część informacji o uczestniku jest dostępna innym osobom korzystającym z forum (np. liczba postów).


WĄTEK (topik, temat) - oddzielna rozmowa w danym dziale, której tytuł jest wyświetlany na liście.


POST - pojedyncza wypowiedź uczestnika w danym topiku. 


PW (prywatna wiadomość) - wewnętrzna korespondencja forum. Korzystając z ikony umieszczonej w każdym poście
dowolnego użytkownika forum, można wysłać do niego prywatną wiadomość, niepublikowaną na forum.


BAN - zablokowanie danemu użytkownikowi dostępu do forum. Banowani są uczestnicy nieprzestrzegający zasad forum
i niereagujący na upomnienia moderatorów i administratorów.


§ II. Na łamach forum kategorycznie zabrania się:

• Umieszczania treści obraźliwych lub oszczerczych względem KOGOKOLWIEK. Dotyczy to w szczególności:

o wypowiedzi skierowanych do innych użytkowników forum, 

o wypowiedzi skierowanych do osób prawnych i fizycznych, grup wyznaniowych, mniejszości rasowych,
seksualnych lub jakichkolwiek innych osób lub podmiotów.
• Umieszczania treści wulgarnych, przez co rozumie się m. in:

o wulgaryzmy i słowa powszechnie lub zwyczajowo uznawane za obraźliwe lub niecenzuralne,
o treści których kontekst lub sposób użycia może wskazywać na ich wulgarne znaczenie,
o pornografię,

o przemoc i treści drastyczne.
• uprawiania i propagowania piractwa, przez co rozumie się m.in.:

o łamanie praw autorskich lub umożliwianie tego innym, czyli:

- udostępnianie cracków, seriali, keygenów, loaderów, regkeyów, 

- udostępnianie innego nielegalnego lub nielegalnie uzyskanego oprogramowania, 

- udostępnianie informacji pozwalających użytkować lub w oczywisty sposób zdobyć rzeczy wcześniej wymienione,
o pytanie o informacje umożliwiające zdobycie/użytkowanie rzeczy wcześniej wymienionych,
o przypisywanie praw autorskich osobom, którym one nie przysługują.
• Umieszczania treści niezgodnych z polskim prawem (nieujętych w punktach 1-3), np. propagowania niedozwolonych
substancji/praktyk, rozważania sposobów oszukiwania firm/instytucji lub też treści naruszających prawa osób trzecich
w tym w szczególności prawa autorskie, prawa własności lub dobra osobiste,
• Umieszczania na forum lub wykorzystywania w awatarach utworów w tym szczególności graficznych takich jak zdjęcia,
obrazy, fotografie lub inne bez zgody ich autorów,
• Umieszczania reklam, z wyjątkiem:

o reklam instytucji lub akcji charytatywnych (Pajacyk, Caritas, Czerwony Krzyż etc.), 

o reklam instytucji non-profit (SETI, United Devices, Mozilla etc.), 

o sytuacji, gdy ktoś aktywnie poszukuje informacji na dany temat - wtedy w odpowiedzi można zareklamować
produkt/firmę/aukcję etc.

o wypadków uzgodnionych z administratorami serwisu - szczegółowe informacje w punkcie § VI).
• Ustalenia powyższe (punkty 1-5) stosują się do treści werbalnych i niewerbalnych (słów, obrazków, filmów,
nagrań dźwiękowych etc.) i dotyczą:
o wypowiedzi użytkownika na forum oraz wszelkich pól w profilu pozostawionych do jego dyspozycji (pseudonim,
podpis, awatar etc.), 

o podawanych przez użytkownika odnośników do innych stron www lub umożliwiania połączenia za pomocą
jakiegokolwiek innego protokołu.
o nazwa użytkownika nie może zawierać adresu internetowego, ani sugerować, iż osoba nim posługująca
się jest kimś innym niż w rzeczywistości (podszywanie się).
o niedopuszczalne jest także blokowanie w jakikolwiek sposób reklam w serwisie, a także ułatwianie tego procederu
innym (na przykład przez pisanie postów typu 'jak zablokować reklamy w serwisie). Serwis utrzymuje się tylko
i wyłącznie z reklam, więc prosimy o wyrozumiałość.


§ III. Użytkownik zobowiązany jest dbać o porządek na forum; w tym celu należy:


• Unikać zakładania wątków dotyczących tematów wielokrotnie już omówionych i/lub kwestii uznawanych
na forum za oczywiste. By tego uniknąć, należy:

o użyć wyszukiwarki forum. Ilość tematów na forum jest ogromna i istnieje duża szansa, że ktoś zadał już pytanie,
które chcesz zadać Ty.
o poszukać samodzielnie odpowiedzi za pomocą popularnych wyszukiwarek internetowych (Google, Bing).
o upewnić się, że rozwiązanie problemu nie znajduje się w zasięgu ręki w postaci instrukcji do danego urządzenia/programu.
o unikać powielania istniejących już wątków. Przed założeniem wątku dotyczącego jakiegoś aktualnego zagadnienia
sprawdź na kilku ostatnich stronach w danym dziale, czy topik na ten temat nie został już założony.
• Nie dublować kont - każde zdublowane konto zostanie zbanowane. Jeśli masz problem z kontem zgłoś się do administracji.
• Nowe wątki zakładać w odpowiednich działach. Jeżeli nie masz pewności, który dział jest najodpowiedniejszy dla Twojego tematu,
umieść go tam, gdzie według Ciebie pasuje najlepiej - najwyżej zostanie przeniesiony przez moderatora.
• Powstrzymywać się przed umieszczaniem podobnych tematów/postów w kilku miejscach jednocześnie.
Takie postępowanie jest postrzegane jako zaśmiecanie forum. Jeżeli wracasz do jakiegoś zagadnienia,
dopisz się w swoim poprzednim topiku (w którym była o tym mowa) zamiast zakładać nowy.
• Wątki tytułować konkretnie, w sposób mówiący w skrócie o tym, czego dotyczą - czyli nie: "Pomocy!", "Co się dzieje?", "Pilne!" etc.
Pamiętaj, że nadając topikowi konkretny tytuł, ułatwiasz innym korzystanie z forum
i jednocześnie zwiększasz swoje szanse na uzyskanie odpowiedzi.
• Nie zamieszczać linków do stron/plików mogących spowodować uszkodzenie bądź zawieszenie komputera/przeglądarki.
W ekstremalnych przypadkach takie osoby będą banowane bez ostrzeżenia.
• Powstrzymywać się od zamieszczania prywatnej korespondencji (e-maili, logów, PW, etc.) bez zgody rozmówcy.
• Unikać zamieszczania w danym wątku kilku swoich postów z rzędu - jeżeli pojawia się potrzeba dopisania czegoś do wysłanego już posta,
należy skorzystać z opcji "edytuj" (ikona w danym poście).
• Powstrzymywać się od zamieszczania postów nic niewnoszących do dyskusji, np. o treści "lol", "zgadzam się w pełni z przedmówcą",
oraz postów będących wyłącznie powtórzeniem informacji podanych już w wątku przez innego uczestnika forum.
Niedozwolone jest umieszczanie postów o treści "Było!", "Szukaj!" bez podania pytającemu dokładniejszych wskazówek
(np. linka do tematu, w którym dane zagadnienie było omawiane, lub haseł pomocnych przy korzystaniu z wyszukiwarki forum/internetowej).


§ IV. Kary i ograniczenia

• Posty i wątki niezgodne z regulaminem będą usuwane lub ich treść będzie modyfikowana przez moderatorów.
• Awatary, podpisy i inne pola pozostawione do dyspozycji użytkownika również mogą być modyfikowane, usuwane a niekiedy blokowane,
jeżeli będą zawierać niedozwolone treści.

• Użytkownicy nagminnie łamiący regulamin i ignorujący upomnienia moderatorów powinni liczyć się z zablokowaniem dostępu do forum.
Także jednorazowe przewinienia uznane przez któregoś z administratorów/moderatorów za ciężkie mogą zaowocować tym samym
bez uprzedniego upomnienia.

• Zablokowanie dostępu do forum (zwane banem) może mieć następujący charakter:

o czasowy określony - konto użytkownika zostanie zablokowane na czas określony przez moderatora w momencie zablokowania.
Po upływie tego czasu konto zostanie odblokowane.
o czasowy nieokreślony - konto użytkownika zostanie zablokowane na czas bliżej nikomu nieznany.
o permanentny - konto zostanie zablokowane na zawsze bądź usunięte z bazy forum.
• Niezależnie od czasu trwania bana, a stosownie do przewinień użytkownika i możliwości technicznych, konto może być zablokowane:

o imiennie - użytkownik nie będzie mógł zalogować się ze swoim nickiem, ale będzie mógł przeglądać forum lub założyć nowe konto.
o poprzez IP komputera (a w skrajnych wypadkach całej podsieci) - użytkownik w ogóle nie będzie mógł się połączyć z forum z danego IP.
• Stosownie do charakteru bana i przewinienia użytkownika zbanowany (na czas nieokreślony) będzie mógł założyć nowe konto
i nie będzie szykanowany, jeżeli wykaże poprawę. Każde jego nowe konto będzie natychmiast usuwane w przypadku stwierdzenia,
że właściciel jest osobą niepożądaną lub umieszcza niedozwolone treści.


§ V. Dodatkowe postanowienia


• BEZWZGLĘDNIE należy zapoznać się z ogłoszeniami i tematami przyklejonymi w działach. Jest to skarbnica wiedzy i z dużą dozą
prawdopodobieństwa może rozwiązać Twój problem bez konieczności zakładania tematu.
• W przypadku, gdy nie możesz znaleźć swojego tematu/posta, użyj opcji "Posty użytkownika"
w "Przeglądzie użytkownika" - być może został on przeniesiony do innego działu. Jeżeli nie możesz danego tematu znaleźć na liście swoich postów,
najpewniej został on usunięty. W takiej sytuacji nie zakładaj ponownie identycznego tematu, a ZWŁASZCZA nie zakładaj tematu
"dlaczego post X został usunięty?"; zamiast tego zastanów się, czy nie naruszał on regulaminu. Możesz też poprosić o pomoc kogoś z grupy moderatorów.


§ VI. Reklama na forum - ustalenia dodatkowe


• Przedstawiciele firm/serwisów chcących nawiązać współpracę z serwisem ops.pl zamieścić baner reklamowy na stronie głównej forum
i serwisu ops.pl powinni kontaktować się administratorem Keats.


Zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od publikacji.

Regulamin obowiązuje od 16 marca 2016 roku.

Najnowsza aktualizacja: 8 marca 2016 roku.
Apophis
Awatar użytkownika
Praktykant
Posty: 24
Od: 02 mar 2016, 23:26
Zajmuję się:
Strona WWW: http://www.ops.pl/
Lokalizacja: Poznań

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x