rodziny zastępcze-a wywiad - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 04 lis 2022, 14:00

Czy na pismo z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dot. kandydatów na szkolenie na rodziców zastępczych

gdzie w/w powołując się na art. 7, art. 76 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) proszą o przesłanie informacji dotyczących funkcjonowania w środowisku lokalnym

rodziny, która wyraziła chęć udziału w szkoleniu dla kandydatów na rodziców zastępczych, tut. Ośrodek ma obowiązek przeprowadzić

wywiad środowiskowy ze wskazaną rodziną jeśli ta nigdy nie była klientem i nie korzystała z żadnego rodzaju świadczeń pomocy społecznej?
joannac
Referent
Posty: 231
Od: 09 cze 2017, 13:21
Zajmuję się: ŚW

Napisano: 04 lis 2022, 14:49

Nie ma takiego obowiązku. Jeżeli znasz rodzinę (korzysta z OPS, były wizyty, wywiady), możesz im na tej podstawie opisać sytuację rodziny. Jeżeli nie – odpisujesz, że rodzina nie korzystała z żadnych form pomocy OPS i nie znasz jej sytuacji. I to jest w porządku oraz zgodnie z przepisami.

Z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2021.2268 z późn. zm.) jasno wynika bowiem, że rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103.
W art. 107 ust. 1a widnieje ponadto, że rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się również na podstawie:
1) art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (…),
2) art. 23 ust. 4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (…),
3) art. 15 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (…),
4) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297),
5) art. 26 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (…).

Natomiast art. 107 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wskazano także, że rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny również na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy (…) - czyli tylko na zlecenie zamiejscowego OPS w sprawach z pomocy społecznej!

Z kolei ew. wymóg sporządzania przez gminę opinii, oceny, ustalenia sytuacji, dla organizatora pieczy zastępczej, ma miejsce wyłącznie w przypadkach określonych w art. 47 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2022.447 z późn. zm.), tj. w przypadku złożenia do sądu informacji o możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub wniosku o wydanie zarządzeń wobec dziecka, celem uregulowania jego sytuacji prawnej.

Jedynie na okoliczność umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – ale to sąd opiekuńczy zasięga opinii ośrodka pomocy społecznej, na podstawie art. 579² ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2021.1805 z późn. zm.). W przepisie tym jest mowa również o zasięganiu przez sąd odrębnej opinii także u organizatora pieczy zastępczej, ale bez pośrednictwa gminy w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, przeprowadzanie wywiadu środowiskowego przez ośrodek pomocy społecznej, dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w celu ustalenia sytuacji kandydatów na rodzinę zastępczą i/lub wydanie w tej sprawie opinii o rodzinie dla organizatora pieczy zastępczej, nie znajdują żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach.
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1783
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej

Napisano: 04 lis 2022, 15:14

A jeśli proszą o przesłanie informacji o funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym, a ona również nigdy nie korzystała i nie korzysta z żadnych świadczeń?
joannac
Referent
Posty: 231
Od: 09 cze 2017, 13:21
Zajmuję się: ŚW

Napisano: 04 lis 2022, 16:07

Odpisujesz, że rodzina nie korzystała z żadnych form pomocy OPS i nie znasz jej sytuacji. Możesz dodać, że do OPS nie docierały nigdy sygnały o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tej rodziny. Nie masz obowiązku przeprowadzania wywiadu ani rozeznania sytuacji rodziny w takiej sprawie.
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1783
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x