Składka zdrowotna - podstawa wymiaru składki - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 03 paź 2014, 10:19

Mam pytanie odnośnie podstawy wymiaru składki w przypadku:
1) świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekunów, specjalnego zasiłku opiekuńczego,
2) zasiłku stałego,
w momencie gdy trzeba opłacić składkę za niepełny miesiąc.

Wg ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
Art. 66.
1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
26) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
28a) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
28b) osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

Art. 73.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego:
9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, obejmuje okres od dnia przyznania zasiłku do dnia utraty prawa do zasiłku;
10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, obejmuje okres od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania do dnia utraty prawa do ich pobierania;
10a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, obejmuje okres od dnia nabycia prawa do zasiłku dla opiekuna, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567) do dnia utraty prawa do jego pobierania;
Art. 79.
1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 82 i 242.
2. Składka jest miesięczna i niepodzielna.
Art. 81.
8. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla:
7) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, jest kwota odpowiadająca wysokości przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej;
9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 31, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;
9b) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28a, jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;
9c) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;


Załóżmy, że trzeba opłacić składkę za okres od 01.09.2014 do 15.09.2014 (15 dni).
Wysokość świadczeń faktycznie wypłaconych to:
1) świadczenie pielęgnacyjne - 400 zł (=800*15/30),
2) zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - 250 zł (=520*15/30),
3) zasiłku stałego - 264,50 zł (=529*15/30; przy założeniu, że osobie przysługuje maksymalna kwota zasiłku).

W przypadku świadczeń pielęgnacyjnych za podstawę wymiaru składki przyjmuję 800 zł.
W przypadku zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych za podstawę wymiaru składek przyjmę 520 zł.
W przypadku zasiłku stałego za podstawę wymiaru składek przyjmę 264,50 zł.

Problem polega na tym, że nie bardzo widzę różnicę między zapisami ustawy dot. zasiłku stałego (kolor czerwony), a pozostałymi zapisami (kolor zielony). Wg mnie wysokość np. świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na 15 dni wg przepisów o świadczeniach rodzinnych to to samo, co wysokość zasiłku stałego przyznanego z pomocy społecznej za ten sam okres (czyli 400 i 246,50 zł). W obu przypadkach wydziela się kwoty z wymiaru ogólnego za pełny miesiąc, podstawa wymiaru składki powinna być zatem taka sama.

Moje pytanie zatem brzmi - powinienem opłacać składkę zdrowotną przy zasiłku stałym, analogicznie do pozostałych świadczeń, od pełnej kwoty (tj. wg przykładu 529 zł) czy częściowej (tj. wg przykładu 264,50 zł)?
drzeworyt

Napisano: 03 paź 2014, 11:48

Ładne wypracowanie.

W mojej opinii ważny jest tutaj zapis kwota odpowiadająca wysokości przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej;

Czyli w tym jednym zdaniu masz cała odpowiedz.

Składka od wysokości zasiłku jaki przyznałeś - a nie od maksymalnej wysokości zasiłku stałego.
BadAss

Napisano: 03 paź 2014, 17:22

Nie wiem czy się do końca zrozumieliśmy. Wysokość zasiłku stałego może się różnić, od 30 do 529 zł, wtedy też by była inna kwota za te 15 dni. W przykładzie założyłem, że osobie przysługuje 529 zł (czyli maks), by nie działać na nieznanej wartości x.
Wg przykładu przyznane jest zatem 264,50 zł z racji niepełnego miesiąca (15 z 30 dni), czyli połowa z kwoty 529 zł. Czasem przysługuje mniej, np. 450 zł, wtedy wypłaciłbym 225 zł za połowę miesiąca, identycznie jak przy np. świadczeniu pielęgnacyjnym, tj. wypłacane 400, a jednak podstawą do składki jest 800 zł.
Przyjmując więc mniejszą wysokość zasiłku, drugi przykład - 450 zł za cały miesiąc, nadal uważasz, że jako podstawę należy nadać to 225 zł (wartość za 15 dni)?
Na podstawie tych artykułów, trudno mi się z tym zgodzić, bo nie wiem czemu nie działa analogia do pozostałych zapisów ustawy.

Rozeznałem się dodatkowo w temacie samego zasiłku stałego i problem, który się pojawił, wynika z przyznania renty i zwrotu składki z racji uzyskania innego tyt. do ubezpieczenia. Opłacono zatem składkę od postawy 529 zł (kwoty przysługującej za pełny miesiąc), tylko cześć zostanie przez ZUS zwrócona i na tym chyba zagadka polega. Tzn. powinno się opłacać składkę od podstawy wyrażającej wysokość zasiłku za pełny miesiąc (tak też wykazano w raporcie ZUS RZA), jednak akurat w tym przypadku część obciążenia przechodzi na ZUS.
Jest to na tyle dziwne, że jak dzielę ubezpieczenie po części np. z pracodawcą czy PUP w przypadku pozostałych świadczeń, to nie działa żadna zasada podziału obciążeń (nawet za 1 dzień przysługiwania świadczenia płacę jak za cały miesiąc), a tutaj mam robić "zrzutkę". ZUS łaskawca/cwaniak?

Przyjrzę się temu jeszcze raz dokładnie w poniedziałek, bo w tym momencie nie mam dostępu do bazy danych, ale obstawiałbym jednak równo dla każdego z świadczenia zasadę, że opłaca się składkę od podstawy, która odpowiada wysokości świadczenia przysługującego za pełny miesiąc, niezależnie od realnie wypłaconych środków.
drzeworyt

Napisano: 13 paź 2014, 14:09

Podbijam temat i proszę o wzór decyzji o ww. składce zdrowotnej. To moja pierwsza decyzja tego typu i nie wiem jak to ugryźć. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Doriss

Napisano: 14 paź 2014, 7:54

Składka zdrowotna od świadczeń z pomocy społecznej czy też świadczeń rodzinnych, w tym zdo nie jest świadczeniem decyzyjnym, tzn. nie wydaje się decyzji. Opłacanie składki zdrowotnej od ww. świadczeń nie może być częścią rozstrzygnięcia decyzji o przyznaniu świadczeń. Ma charakter informacyjny.
aimo

Napisano: 14 paź 2014, 11:00

Co do głównego wątku - "dzielić" zdrowotną przy zasiłkach stałych czy też nie - ciągle nie wiem.
Nie mam czasu o tym myśleć na razie, robię jak moi poprzednicy, dzielę - jak zasiłek jest za x dni miesiąca, to płace składkę od podstawy równej (wysokość miesięczna składki)*(x dni przysługiwania w miesiącu)/(liczba dni miesiąca), czyli przeliczanie tak jak przy składce społecznej (nie licząc mianownika, tam się dzieli zawsze przez 30).

Co do wzoru - przy składaniu wniosku np. do ZDO podpisują oświadczenie i jak stwierdzają, że nie są ubezpieczeni z żadnego tytułu i wnoszą o opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, to piszę coś takiego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Rzemieślnicza 4, informuje, iż w związku z przyznaniem Pani decyzją z dnia «Data_dec» nr «Nr_decyzji» zasiłku dla opiekuna na podstawie art. 6 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zmianami), w okresie pobierania świadczenia opłacana będzie za Panią składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości zasiłku, przez okres niezbędny do uzyskania wymaganego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego).

Ponadto zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 28a i art 73 pkt 10, art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 ze zmianami), w okresie pobierania zasiłku dla opiekunów, zostanie opłacana za Panią składka na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi kwota przyznanego zasiłku.
Całość dokumentu, plik pdf: http://www42.zippyshare.com/v/29097539/file.html
(Nie ma opcji dołączania załącznika, wgrałem więc plik na serwer zewnętrzny.)

Jak ktoś ma coś do dodania w kwestii zdrowotnej - śmiało. Już nie mówię o stronie prawnej, zwyczajnie jak postępujecie w swoich Ośrodkach.
drzeworyt

Napisano: 14 paź 2014, 15:02

drzeworyt pisze:Co do głównego wątku - "dzielić" zdrowotną przy zasiłkach stałych czy też nie - ciągle nie wiem
Nie dzielę - czytam wprost zapis art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...:
art. 79 ust. 1 Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 82 i 242.
ust. 2. Składka jest miesięczna i niepodzielna.
Stąd też stoję na stanowisku, iż składka nawet za 1 dzień powinna być opłacona w całości, a nie proporcjonalnie. Tak też robię w praktyce.
aimo


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x