ŚP a Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Świadczenia rodzinne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
Wzory decyzji Wzory wniosków o świadczenia rodzinne - UKRAINA Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego ZANIM ZAŁOŻYSZ NOWY TEMAT - PRZECZYTAJ! kwestia ŚP dopytanie Kiedy wypłacacie świadczenie rodzinne ??

Napisano: 04 kwie 2024, 8:42

Proszę o pomoc!!!
Pani złożyła wniosek o zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 31.12.2023 r. (ciągłość). Okazuje się, że syn lat 11 przebywa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
Jak do tematu podchodzi, czy przyznajecie jeżeli dziecko nie korzysta przez więcej niż 5 dni w tygodniu?
sofia75
Stażysta
Posty: 168
Od: 22 lis 2019, 14:03
Zajmuję się: ŚR, ŚW

Napisano: 04 kwie 2024, 8:47

Ja przyznaję
ElciaB
Stażysta
Posty: 62
Od: 13 mar 2023, 10:04
Zajmuję się: Świadczenia rodzinne

Napisano: 04 kwie 2024, 9:13

jak mieszka w internacie od poniedziałku do piątku to odmowa, kilkanaście sztuk w ostatnich latach, wszystko utrzymane w mocy, nie ma rezygnacji z zatrudnienia spowodowanej opieką,
Skarżąca natomiast zarzuciła organom orzekającym w sprawie błędną wykładnię przepisów, uznając, że jedynie w sytuacji opisanej w art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. b), tzn. gdy osoba wymagająca opieki została umieszczona w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie przysługuje. Skoro zatem syn skarżącej nie przebywa w tym ośrodku przez więcej niż 5 dni w tygodniu, to, w ocenie skarżącej, świadczenie pielęgnacyjne jej przysługuje.

Pogląd ten nie zasługuje na akceptację. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt I OSK 2572/18 (dostępnym pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl), "istota świadczenia pielęgnacyjnego z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych polega na tym, że jest ono adresowane wyłącznie do tych osób, których źródłem utrzymania jest wykonywanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z którego muszą zrezygnować z uwagi na konieczność sprawowania opieki lub niepodejmowanie zatrudnienia z tego powodu. Przy czym niepodjęcie lub rezygnacja z zatrudnienia, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych musi mieć charakter całkowity z uwagi na konieczność sprawowania opieki, która z założenia jest opieką stałą lub długotrwałą. Intencją ustawodawcy przy wprowadzeniu art. 17 ust. 1 była pomoc osobom sprawującym długotrwałą opiekę lub niosącym długotrwałą pomoc osobom niepełnosprawnym, które przez tę okoliczność znajdują się w życiowej sytuacji zmuszającej ich do rezygnacji z pracy zarobkowej, pomimo istniejących na rynku pracy miejsc pracy i zdolności oraz gotowości do podjęcia zatrudnienia.
#STANDWITHUKRAINE
#PutinChuj
Tom.
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 8890
Od: 09 mar 2005, 16:10
Zajmuję się: SR, CP, dodatki paliwowe ;)
Lokalizacja: PL

Napisano: 04 kwie 2024, 9:14

W art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych ustawodawca określił okoliczności uniemożliwiające ustalenie świadczenia pielęgnacyjnego nawet, gdy wnioskujący spełnia wymogi określone w art. 17 ust. 1 omawianej ustawy. W świetle wskazanych regulacji, aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne strona powinna spełniać przesłanki z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a równocześnie nie mogą zachodzić okoliczności wyłączające przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, wymienione enumeratywnie w art. 17 ust. 5 tej ustawy. W punkcie 2 lit. b art. 17 ust. 5 tej ustawy wskazano negatywną przesłankę nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy osoba wymagająca opieki została umieszczona w placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.(...). Ustawodawca wprowadził to kryterium, aby bez względu na inne okoliczności, w sytuacji gdy okres pobytu osoby wymagającej opieki w placówce przekracza 5 dni w tygodniu, uznawać, że osoby opiekujące się niepełnosprawnymi mogą podjąć zatrudnienie. Natomiast w sytuacji, gdy okres pobytu osoby wymagającej opieki w placówce nie przekracza 5 dni w tygodniu, należy zbadać czy okoliczności pozwalają opiekunowi osoby niepełnosprawnej na kontynuowanie lub podjęcie zatrudnienia". Powyższą ocenę Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę w całości podziela.

Skarżąca podniosła, że w jej ocenie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powinno jej być przyznane, ponieważ opiekuje się synem w dni wolne od nauki i podczas jego choroby. Wskazać zatem należy, że tego typu obowiązki są normalnymi obowiązkami rodziców, w tym rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy tak jak skarżąca borykają się z problemami związanym z pogodzeniem zatrudnienia z koniecznością zapewnienia opieki swoim małoletnim dzieciom. Rodzice wykorzystują urlopy, dni wolne związane z opieką nad dziećmi i zwolnienia lekarskie związane z chorobą dzieci, czy też korzystają z pomocy członków rodziny czy osób trzecich (tak NSA w powołanym wyżej wyroku z dnia 4 grudnia 2018 r.).

Syn skarżącej przebywa w ośrodku od poniedziałku rano do piątku po południu i jest do tego ośrodka dowożony i z niego odwożony do domu (jak to określiła skarżąca w oświadczeniu: "busem"), co oznacza, że nie jest ona zaangażowana w transport syna do placówki. W ocenie Sądu, umieszczenie syna w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę od poniedziałku do piątku znacznie polepszyło sytuację skarżącej w zakresie możliwości podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, choćby w częściowym wymiarze czasu pracy. Nie wyklucza tej możliwości konieczność opieki nad synem w okresach wolnych od nauki i w czasie choroby dziecka.
II SA/Ol 265/19
#STANDWITHUKRAINE
#PutinChuj
Tom.
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 8890
Od: 09 mar 2005, 16:10
Zajmuję się: SR, CP, dodatki paliwowe ;)
Lokalizacja: PL


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x