ŚR - help - Wzory pism

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
Informacja o przyznaniu świadczenia pieniężnego Ukraina Wzór decyzji przyznającej zasiłek rodzinny + dodatki ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ CV i adres Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych do AOON ZUS - pismo o zaprzestaniu płacenia skł. em-rent. Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej

Napisano: 25 wrz 2012, 14:20

Proszę was wrzućcie przykładowy wzór wezwania do uzupełnienia wniosku do ŚR - brakuje dokumentu.
~nowa


Napisano: 25 wrz 2012, 14:31


Świdwin ,dnia ....................

OPS- ŚR.428. .2012
Pan/i:……………..............................................

zam.............................................

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego / Dz.U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z poźn.zm. oraz art.24a ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych./tekst jednolity z dnia 24lipca 2006r. Dz. U. Nr 139,poz.992 ze zm./ oraz §12.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1769 ), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w............... wzywa w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania o dostarczenie wymaganych dokumentów do złożonego przez Pana/ią wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

1. ...................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................

Niezastosowanie się do niniejszego wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia .

..................................................
(podpis pracownika)


Przyjęłam/-ąłem do wiadomości: .....................................................

( data i podpis osoby składającej wniosek)~-kami

Napisano: 25 wrz 2012, 18:13

kami dzięki
~nowa


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x