Szkolenia SPS z dr Stanisławem Niteckim- Sędzią WSA - Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
Wybrane tematy:
odpłatność za DPS - żyjące dzieci i wnuki Odpłatność za DPS sposób nalicznia świadczenie ratownicze- mieszkaniec DPS Ustalenie odpłatności DPS - stare zasady Decyzja OPS mam płacić a z czego mam żyć Wywiady alimentacyjne u dzieci

Napisano: 29 sty 2009, 14:28

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza do udziału w szkolenia wojewódzkich z dr Stanisławem Niteckim- Sędzią WSA pn. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej i wsparcia społecznego w marcu we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie

Planowane terminy szkoleń:
06 marca 2009r.- Wrocław
17 marca 2009r.- Katowice
18 marca 2009r.- Kraków

Informacje o Wykładowcy
Dr Stanisław Nitecki - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, współautor m.in. \"Komentarza do ustawy o pomocy społecznej\", \"Wzorów decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej\", autor wydanego w 2008 roku \"Prawa do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym\", praktyk, prowadzący szkolenia m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu


Program szkolenia: Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej i wsparcia społecznego:

10.00-15.00 (plus czas na indywidualne konsultacje) Prowadzenie dr Stanisław Nitecki:
Zasady ogólne postępowania administracyjnego
1. Praworządności,
2. Prawdy obiektywnej,
3. Czynnego udziału strony w postępowaniu,
4. Pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa,
5. Informowania, (pomocy prawnej stronom i innym uczestnikom postępowania)
6. Dwuinstancyjności,
7. Uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu strony,
8. Szybkości,
9. Pisemności,
10. Trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej.
Podmioty postępowania administracyjnego
1. Właściwość miejscowa organu w sprawach pomocy społecznej i wsparcia społecznego
2. Wyłączenie pracownika i organu
3. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej i wsparcia społecznego
4. Rodzina jako podmiot świadczenia
5. Osoba fizyczna jako podmiot świadczenia z pomocy społecznej i w ramach wsparcia społecznego
6 Zmarły jako adresat działań pomocy społecznej

Postępowanie przed organem pierwszej instancji
1. Wszczęcie postępowania
2. Postępowanie dowodowe
2. 1. Wywiad środowiskowy w pomocy społecznej
2. 2. Wywiad środowiskowy w ramach wsparcia społecznego
2. 3. Dokumenty i inne czynności w postępowaniu dowodowym
3. Wydanie decyzji i elementy decyzji
4. Postanowienie jako forma rozstrzygnięcia w kpa
5. Związanie organu wydaną decyzją
Postępowanie odwoławcze
1. Postępowanie odwoławcze przed organem pierwszej instancji
2. Postępowanie odwoławcze przed organem wyższego stopnia
3. Postępowanie zażaleniowe

Weryfikacja ostatecznej decyzji administracyjnej- prowadzenie dr Stanisław Nitecki
1. Wznowienie postępowania
2.. Stwierdzenie nieważności decyzji
3. Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej
4. 1. Zmiana i uchylenie decyzji w kpa
4. 2. Zmiana i uchylenie decyzji w oparciu o przepisy prawa materialnego
4. 3. Wstrzymanie świadczenia pieniężnego
4. 4. Zaprzestanie udzielania świadczenia
4. 5. Zawieszenie pomocy
5. 1. Wygaszenie decyzji
6. 2. Wywłaszczenie z prawa

Zaskarżanie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego

Najczęstsze problemy związane ze stosowaniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego a szczególnymi regulacjami wynikającymi z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na podstawie zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Ważne: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie e-mailem na adres [email protected] pytań dotyczących omawianej tematyki w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty szkolenia.

ORGANIZATOR SZKOLENIA:
Studio Profilaktyki Społecznej Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Karmelicka28/9A, 31-128 Kraków,
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41


Harmonogramy szkoleń dostępne są na www.sps.org.pl
Dysponujemy ograniczoną liczba miejsc. Prosimy uprzejmie o szybkie podejmowanie decyzji.
Zapraszamy serdecznie!
SPS
~SPS

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Oprócz Szkolenia SPS z dr Stanisławem Niteckim- Sędzią WSA - Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze przeczytaj również:


umieszczenie bez zgody?
ZAROBKI PSYCHOLOGA W DPS
Decyzja do DPS
Opłata za DPS a więzienie
Odpłatność za DPS
zgon
jestem tylko dyrektorem dps
DPS a pobyt w szpitalu
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x