Termin na wystawienie decyzji

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 11 paź 2021, 14:11

Chyba zaraz dostanę kota. Proszę o podpowiedź, który art. mówi, że na wystawienie decyzji mamy 30 dni. Szukam i nie ma. Czy tu mamy tylko art. 35 kpa?
tarzan123
Stażysta
Posty: 80
Od: 11 lip 2017, 8:47
Zajmuję się: referent


Napisano: 12 paź 2021, 9:16

Podbijam pytanie.
agaro
Praktykant
Posty: 12
Od: 21 wrz 2021, 10:43
Zajmuję się: Rdz/ŚW

Napisano: 12 paź 2021, 10:15

Kpa art. 35 par. 3 - mówi że w ciągu miesiąca, nie ma innego który określałby termin - oczywiście chyba że jest to sprawa szczególnie skomplikowana, lub musimy z jakiegoś powodu przedłużyć termin, jednak obowiązuje nas miesiąc :)
InspektorOPS
Stażysta
Posty: 141
Od: 15 paź 2020, 14:26
Zajmuję się: już chyba wszystkim ;)

Napisano: 13 paź 2021, 10:18

to prosze mi wyjaśnic dlaczego gminy wydaja decyzje po otrzymaniu decyzji o przynznaiu dotacji na stypendium i wydaja decyzje po terminie
i jak ma to sie do gmin które wydaja dwie decyzje a druga np w kwietniu również po otrzymaniu dotacji czyli 8 miesiecy po złozeniu wniosku jak tu sie ma KPA ja nie kumam jestem nowa w tym temacie
Georgina
Praktykant
Posty: 48
Od: 03 gru 2018, 19:21
Zajmuję się: Św

Napisano: 13 paź 2021, 12:37

Georgina pisze:
13 paź 2021, 10:18
to prosze mi wyjaśnic dlaczego gminy wydaja decyzje po otrzymaniu decyzji o przynznaiu dotacji na stypendium i wydaja decyzje po terminie
i jak ma to sie do gmin które wydaja dwie decyzje a druga np w kwietniu również po otrzymaniu dotacji czyli 8 miesiecy po złozeniu wniosku jak tu sie ma KPA ja nie kumam jestem nowa w tym temacie
Termin na składanie wniosków o stypendium upływa 15.09. każdego roku, niektóre gminy wydają decyzję w ciągu miesiąca (jeśli mają już informację o wysokości dotacji jaką dostaną, bądź z innych powodów ;)), natomiast niektóre gminy czekają aż dostaną już dotację i zostanie ona wprowadzona do budżetu. Dotację zazwyczaj my dostajemy w granicach październik-listopad stąd przedłużamy termin na wydanie decyzji do czasu otrzymania środków, przeliczenia dotacji i ustalenia kwoty stypendium na ucznia.
Ponieważ środki otrzymujemy do końca roku budżetowego (tj do grudnia) to wydajemy decyzję na rok szkolny 2021/2022 ale tylko do końca danego roku kalendarzowego (budżetowego). Informujemy o tym, że można zmienić decyzję przyznającą na rok 2021/22 w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. ale po wyrażeniu zgody na jej zmianę i po weryfikacji dochodów. I tu zaczyna się ta sama procedura tj. wydanie decyzji po otrzymaniu środków, które zazwyczaj wpływają kwiecień-maj ;)
Kwestia przedłużania terminu ma związek z dyscypliną finansową - tj. nie powinno się wydawać decyzji "bez pokrycia". Ale są różne ośrodki, różne szkoły postępowania w sprawach o stypendium :) Mam nadzieję że trochę przybliżyłam sprawę ;)
InspektorOPS
Stażysta
Posty: 141
Od: 15 paź 2020, 14:26
Zajmuję się: już chyba wszystkim ;)

Napisano: 19 paź 2021, 15:00

W związku z powyższym czy przedłużacie termin załatwienia sprawy wskazując konkretny termin? jaki powód podajecie przy przedłużeniu? nie posiadanie środków?

A może ktoś by się podzielił taki zawiadomieniem czy postanowieniem o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Bardzo proszę.
jagoda191
Stażysta
Posty: 50
Od: 20 lut 2019, 13:45
Zajmuję się: OPS - pracownik socjalny

Napisano: 20 paź 2021, 10:02

ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021. poz. 735 ze zm.), zwanym dalej KPA, oraz zarządzenia Nr …................, w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnym na dziecko:......
zawiadamiam
o przesunięciu terminu wydania decyzji przyznającej stypendium szkolne. Zgodnie z art. art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735ze zm.), (niezałatwienia sprawy w kodeksowym terminie), do czasu otrzymania decyzji o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tut. organ zawiadamia o braku możliwości załatwienia sprawy w terminach, o których mowa w art. 35 KPA i wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na dzień …....
W przypadku bezczynności organu (niezałatwienia sprawy w terminie) lub prowadzenia postępowania przez organ w sposób przewlekły (dłuższy niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy), Stronie przysługuje na podstawie art. 37 § 1 KPA, prawo do wniesienia ponaglenia wobec organu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem tut. organu. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
Art. 35. KPA § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.
§5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
elp
Praktykant
Posty: 45
Od: 11 sty 2018, 10:29
Zajmuję się: ŚR, Pomoc społeczna, Stypendia i zasiłki szkolne
Lokalizacja: woj. podkarpackie

Napisano: 20 paź 2021, 14:47

InspektorOPS pisze:
12 paź 2021, 10:15
Kpa art. 35 par. 3 - mówi że w ciągu miesiąca, nie ma innego który określałby termin - oczywiście chyba że jest to sprawa szczególnie skomplikowana, lub musimy z jakiegoś powodu przedłużyć termin, jednak obowiązuje nas miesiąc :)

My też robimy na podstawie tego artykułu KPA + nie pisać w przedłużeniu, że przedłużamy ze względu na dotację, tylko wg dr. Mazurkiewicza " Przedłużenie terminu załatwienia sprawy następuje z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność prowadzenia dalszego postępowania dowodowego". Jest w tym racja, gdyż stypendium jest zadaniem własnym gminy i powinniśmy mieć niby całość zadania zabezpieczoną w budżecie gminy (oczywiście, nieliczne gminy bogate mogą sobie na to pozwolić). Więc przedłużam do momentu aż kasa będzie na koncie od wojewody. Pozdrawiam :)
Aleks_Andra
Stażysta
Posty: 124
Od: 26 paź 2020, 10:59
Zajmuję się: Starszy Referent

Napisano: 20 paź 2021, 14:48

Pani Kawecka już dawno też mówiła o tym, żeby nie ruszać w przedłużeniach tej dotacji...
Aleks_Andra
Stażysta
Posty: 124
Od: 26 paź 2020, 10:59
Zajmuję się: Starszy Referent


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x