Umorzenie należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 09 sie 2021, 12:56

Zmarła osoba dla której OPS świadczył usługi opiekuńcze - nie opłacony został ostatni miesiąc .
1. Czy można wezwać rodzinę do zapłaty należności.
2. Jeśli umarzać to na jakiej podstawie i kto jest organem uprawnionym do umorzenia Burmistrz Czy Kierownik OPS
Kaja13
Stażysta
Posty: 71
Od: 13 cze 2017, 12:00
Zajmuję się: księgowość OPS


Napisano: 09 sie 2021, 23:01

1. Można, a nawet trzeba wezwać rodzinę (spadkobierców) do spłaty tej należności, zgodnie z art. 96
ust. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 z późn. zm.), który mówi o tym, iż obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa w pierwszej kolejności na osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, a następnie na spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej oraz na małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej – jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.
2. Owszem – można również umorzyć (odroczyć, rozłożyć na raty) taką należność – ale tylko w sytuacji szczególnie uzasadniononej(!), na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 z późn. zm.), stanowiącym, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.
3. Dla formalności: ORGANEM ZAWSZE JEST BURMISTRZ (WÓJT, PREZYDENT MIASTA)! To tak gwoli przypomnienia :!: Natomiast to kierownik (lub inna osoba upoważniona) mogą wydać w jego imieniu - i zazwyczaj wydają taką decyzję (zresztą jak każdą inną ;) ), mając zwykłe upoważnienie do podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 110 ust. 7 lub 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 z późn. zm.), takie, że: wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i takie upoważnienie, może być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej(…).
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1560
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x