Umorzenie odpłatnośći za usługi opiekuńcze - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 18 kwie 2017, 12:05

czy ma ktoś wzór umorzenia odpłatności za usługi opiekuńcze? Musze umorzyć za dwa miesiące !!! :( Proszę pomóżcie!
Dorota1987!
Praktykant
Posty: 2
Od: 18 kwie 2017, 12:00
Zajmuję się: pracownik socjalny


Napisano: 20 kwie 2017, 8:50

umorZenie po zmarłym:
Postanowienie
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w .....
z dnia 28 lutego 2017 r.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ...., w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.0.1870 t.j.) działając na podstawie § 4 pkt 1 i 3, § 7, pkt. 1, § 8 pkt. 2 uchwały nr XXXIII/262/10 Rady Miasta i Gminy ...... z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie ....... lub jej jednostkom podległym
umarza zaległość w opłacie dotyczącą Pani Krystyny ....j za usługi opiekuńcze
w wysokości 21,15 zł za styczeń 2017 r.,
(słownie: dwadzieściajeden15/100)
Uzasadnienie
Stosownie do art. 59 ustawy o finansach publicznych należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające organom administracji rządowej, jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie § 4 wymienionej wyżej uchwały RMiG należności mogą być umarzane
w całości z urzędu jeżeli osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł, a także zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje.
Pani Krystyna ..... decyzją z dnia 20 stycznia 2017 r. miała przyznane usługi opiekuńcze
w wymiarze 1,5 godziny dziennie, z ustaloną odpłatnością 2,82 zł za godzinę. Zgodnie
z decyzją odpłatność za usługi należało wnosić do dnia 30-tego miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.
Pani Krystyna ..... zmarła w dniu 13 lutego 2017 r. pozostawiając nieuregulowaną odpłatność za 7,5 godz. usług wykonanych w styczniu 2017 r.
W wyniku analizy dokumentów tj. kart pracy opiekunki domowej ustalono, że Pani Krystyna ......nie miała możliwości uregulowania wymienionych należności z przyczyn od siebie niezależnych. Po dniu 27 stycznia 2017 r. została przewieziona do szpitala, gdzie
w dniu 13 lutego 2017 r. zmarła.
Końcowy termin uregulowania należności za styczeń przypadał na 28. dzień lutego
2017 r., kiedy Pani ..... już nie żyła.
Ponadto nie jest wiadomym organowi, że Pani Krystyna ...... pozostawiła po sobie majątek, który podlegałby egzekucji na podstawie innych przepisów.
Mając na uwadze powyższe Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ...... umorzył zaległe należności za usługi opiekuńcze Pani Krystyny .....j w kwocie 21,15 zł.
Celestia
Stażysta
Posty: 79
Od: 11 kwie 2017, 12:30
Zajmuję się: PS

Napisano: 20 kwie 2017, 13:52

Dziękuję za odpowiedz :)
Dorota1987!
Praktykant
Posty: 2
Od: 18 kwie 2017, 12:00
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 30 mar 2022, 8:11

Czy to na pewno są należności cywilno-prawne ? usługi opiekuńcze przyznawane są decyzją administracyjną
Kaja13
Stażysta
Posty: 71
Od: 13 cze 2017, 12:00
Zajmuję się: księgowość OPS

Napisano: 28 cze 2022, 10:02

Dorota1987! pisze:
18 kwie 2017, 12:05
czy ma ktoś wzór umorzenia odpłatności za usługi opiekuńcze? Musze umorzyć za dwa miesiące !!! :( Proszę pomóżcie!
http://vikidramas.net/
hapevil111
Praktykant
Posty: 27
Od: 28 cze 2022, 9:44
Zajmuję się: Forum Reading


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x