umorzenie wszczęcia - Fundusz alimentacyjny, Zaliczka alimentacyjna

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
fundusz a spokrewniona rodzina zastętcza Art.209 a obcokrajowiec bez adresu cofniecie zatrzymania prawa jazdy Zwrot z US części kwoty tytułu wykonawczego Zgłoszenie do BIG KRZ - wniosek o założenie konta podmiotu i co dalej?

Napisano: 12 kwie 2024, 12:26

Co w sytuacji gdy dłużnik przyszedł na wywiad i został zobowiązany do zarejestrowania się w PUP, ale tego nie zrobił, wszczęłam postępowanie, a on po miesiącu dostarczył umowę że podjął pracę? Co w takiej sytuacji należy zrobić? Umorzyć postępowanie? Jestem nowa w tej dziedzinie, nie wiem jak to prawidłowo rozwiązać, jeśli przez umorzenie postępowania to mogłabym prosić jakiś wzór?
zombi
Praktykant
Posty: 41
Od: 24 sty 2024, 15:48
Zajmuję się: FA

Napisano: 12 kwie 2024, 12:56

umorzenie postępowania
siejo21
Stażysta
Posty: 184
Od: 06 lis 2023, 15:28
Zajmuję się: FA/CP/DO

Napisano: 12 kwie 2024, 13:08

mogłabym prosić wzór? Bo nigdy takiego nie pisałam...
zombi
Praktykant
Posty: 41
Od: 24 sty 2024, 15:48
Zajmuję się: FA

Napisano: 12 kwie 2024, 13:53

W dniu xxxxxxx Pan xxxxxx został zobowiązany do zarejestrowania się............
Do dnia dzisiejszego Pan xxxxxxxx ne wywiązał się z powyższego zobowiązania.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych
- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
W związku z powyższym tut. organ w dniu xxxxxxxxx wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego Pana xxxxxxxxxx za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W dniu xxxxxxxxxxx Pan xxxxxxxxxx dostarczył umowę o pracę z dnia xxxxxxxxxxxx

Zgodnie z art. 105 § 1 kpa w przypadku gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Pan xxxxxxxxx przed wydaniem decyzji uznającej go za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, zgodnie z art. 5 ust. 3 dostarczył umowę o pracę w związku z tym nie mógł zarejestrować w UP jako osoba bezrobotna.
Wobec powyższego tut. organ uznaje iż brak jest przesłanek uzasadniających wydanie decyzji o uznaniu Pana xxxxxxxxxxxxx za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w związku z jego bezprzedmiotowością.

Mając na uwadze powołane wyżej okoliczności prawne i faktyczne należało orzec jak w sentencji decyzji.
siejo21
Stażysta
Posty: 184
Od: 06 lis 2023, 15:28
Zajmuję się: FA/CP/DO

Napisano: 12 kwie 2024, 14:19

Czy to w drodze decyzji ma być, czy zwykłe umorzenie postępowania? Dziękuje serdecznie za pomoc
zombi
Praktykant
Posty: 41
Od: 24 sty 2024, 15:48
Zajmuję się: FA

Napisano: 15 kwie 2024, 9:04

Tak decyzja.
siejo21
Stażysta
Posty: 184
Od: 06 lis 2023, 15:28
Zajmuję się: FA/CP/DO


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x