uprawnienia do wykon.zawodu pracownika socjalnego - Kadry

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
Przejście z asystenta rodziny na prac.soc. limit do 2000 z zfśś ubezpieczenie członka komisji przeciwalkoholowej Wypowiedzenie umowy o pracę zgłoszenie osoby przez płatnika Zatrudnienie obywatela Ukrainy

Napisano: 23 lip 2014, 14:32

Osoba rozpoczeła studia licencjackie 01.10.2003r. na kierunku Politologia o specjalności "SŁUŻBY socjalne". Licencjat ukończony 30.06.2006r. Czy w przypadku takiej osoby ma zastosowanie art.156 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej ("Osoby, które przed dniem 1 maja 2004r.rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe mgr na kierunkach (...) politologia(...) po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego") czy też art.5 ust.3 ustawy z dn.16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej ??? chodzi mi o interpretacje MPiPS http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna ... ocjalnego/ str.7(wyraźnie stwierdzenie że specjalność "służby socjalne" nie uprawniają do wykonywania zawodu) i str.10 (gdzie jest napisane żę nie ma znaczenia jaką specjalność ukończono i czy taka osoba posiada staż pracy w zawodzie).. możemy zatrudnić taką osobę na stanowisku pracownika socjalnego?? pomóżcie bo zgłupiałam :/
Dagmara!


Napisano: 24 lip 2014, 11:58

Naprawde nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie czy taka osoba może być zatrudniona jako pracownik socjalny?? :(
Dagmara!

Napisano: 31 lip 2014, 9:56

Jakby ktoś miał wątpliwości tak jak ja to podaje odpowiedź prawnika:


"Odpowiedź:

Zasadniczo osoba ta może wykonywać zawód pracownika socjalnego.
Uzasadnienie

W dniu 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – dalej u.p.s.

Zgodnie z art. 116 u.p.s. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

Ustala się następujące stopnie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego:

1) I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych;

2) II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej.

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) - dalej r.w.p.s., aby zostać zatrudnionym na stanowisku starszy specjalista pracy socjalnej należy posiadać 5 letni staż pracy oraz albo wykształcenie wyższe kierunkowe albo dyplom pracownika socjalnego i specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Jednocześnie na podstawie art. 156 ust. 3a u.p.s. osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Przepis art. 156 ust. 3a u.p.s. umożliwia wykonywanie zawodu pracownika socjalnego przez wszystkie osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r., tj. przed dniem wejścia w życie u.p.s., rozpoczęły lub kontynuowały studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego przed wejściem w życie przepisów nowej ustawy: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia. Dotyczy to zatem osób, które w dniu wejścia w życie u.p.s., tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały już ww. studia licencjackie lub magisterskie, a następnie ukończyły te studia.

Niezależnie od stażu pracy w zawodzie, zmiany miejsc zatrudnienia, przerw w zatrudnieniu, a nawet braku stażu pracy w zawodzie, na podstawie obecnie obowiązujących przepisów u.p.s., absolwenci ww. studiów, bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność, posiadają nieograniczone terminem prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, podejmowania zatrudnienia na tym stanowisku oraz awansu zawodowego.

Zaznaczyć należy także, iż regulacja ta weszła w życie później niż cytowany w pytaniu art. 5 ust. 3 u.p.s."
Dagmara!


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x