decyzja odmowna gdy dodatek nie przekracza 2% najniższej eme

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 07 sie 2017, 16:18

Bardzo proszę o wzór decyzji odmownej, gdy dodatek wynosi mniej niż 2% najniższej emerytury.To moja pierwsza odmowa
Karola721
Praktykant
Posty: 3
Od: 09 lip 2017, 14:59


Napisano: 08 sie 2017, 13:06

DECYZJA NR ..........

Zgodnie z art. 104 § 1, art.130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2017r poz. 1257), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3, art. 3, art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1 ust. 4 i 5, art 6, art. 7 ust. 1, 1a, 5, 7, 8, 10, 11, art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r poz. 180) i § 2, § 3, § 4, § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz. 1817ze zm.), Uchwały Nr......... Rady Miejskiej w ...... z dnia ...... w sprawie obliczenia wskaźników procentowych od faktycznych wydatków ponoszonych za lokal przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Lub. z........r Nr ... poz. .....), po rozpatrzeniu wniosku Nr ....... z dnia ........ złożonego przez Pana......
O R Z E K A M
- odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego

UZASADNIENIE

W dniu ...... Pan ......... zlożył wniosek Nr ...... o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W toku postępowania stwierdzono, że gospodarstwo zainteresowanego sklada się z 1 osoby, a dochody gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. IV, V, Vi 2017r. wyniosły łącznie 2421,35 zł, co oznacza, że średni miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym wyniósł 807,12 zł. Zgodnie z art, 6 ust. 1 w/w ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkiem mieszkaniowym przypadającym na powierzchnię normatywną zajmowanego lokalu, a kwotą stanowiącą 15% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że wnioskodawca powinien pokryć wydatki mieszkaniowe w wysokości 121,07 zł (15% dochodów gospodarstwa domowego). Ustalono również, że wydatek mieszkaniowy na powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego wnioskodawcy wynosi 127,81 zł. W związku z powyższym zgodnie z wyliczeniem przysługujący dodatek mieszkaniowy wynosi 6,74 zł. (127,81 zł - 121,07 zł = 6,74 zł) i stanowi kwotę niższą od 2% najniższej emerytury tj. od kwoty 20,00 zł (1000,00 x 2%). Na dzień złożenia wniosku najniższa emerytura wynosi 1000,00 zł. Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych, nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury. W związku z powyższym brak jest podstaw do przyznania dodatku mieszkaniowego.
POUCZENIE
.....................................................
anonim1960
Praktykant
Posty: 39
Od: 07 kwie 2014, 11:39

Napisano: 11 sie 2017, 15:12

Bardzo dziękuję za pomoc :) pozdrawiam
Karola721
Praktykant
Posty: 3
Od: 09 lip 2017, 14:59


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]