tytulu prawnego do lokalu

  
Strona 1 z 7    [ Posty: 61 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 09 gru 2013, 15:10

Zona chwilowo jest za granica, byłem złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy i Pani go nie przyjela stwierdzila , zona dostala mieszkanie w spadku i jest to jej odrebna własność ze zona jest wlascicielka mieszkania w spoldzielnii i tylko ona może ubiegac się o ten dodatek. Zlozylem wniosek na siebie o dodatek. Czy ta Pani ma racjie, mieszkam w tym mieszkaniu kilkanaście lat. Pani stwierdzila ze nie posiadam tytulu prawnego do lokalu. Dziekuje za szybka odpowiedz. Kazimierz
~Kazimierz


Napisano: 09 gru 2013, 15:14

wydaje mi sie, ze ta pani ma racje. Na zone jest tytuł prawny a pan tylko zamieszkuje. O dodatek moze sie starac osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu. Gdyby ten tytuł byl na oboje małzonkow wtedy i Pan mogłby sie starac
~Bożena

Napisano: 09 gru 2013, 15:15

ma racje na 100% spadek jest majątkiem odrębnym i nie stanowi współwłasności ustawowej małżeńskiej ...... BRAK TYTUŁU PRAWNEGO = odmowa dodatku
~małe ww

Napisano: 09 gru 2013, 15:20

J/w wynika to z art. 2 ust. 1 o dodatkach mieszkaniowych, brak podstaw przyznania, brak tytułu prawnego do lokalu.
~Izka

Napisano: 09 gru 2013, 15:48

Niech Pan spisze z żoną umowę najmu do zajmowanego/zamieszkiwanego lokalu, i będzie Pan miał tytuł prawny.
~Basia

Napisano: 09 gru 2013, 16:36

Ludzie nie popadajmy w paranoję
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Art. 29.
W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostają-cych we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadają-ce należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.
Art. 30.
§ 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.
~slawko

Napisano: 09 gru 2013, 16:48

Panie Kazimierzu.
Tytuł prawny do lokalu Pan posiada. Pani powinna przyjąć wniosek ponieważ nie ma prawa odmówić. To organ I instancji rozpatruje wniosek, później wydaje decyzje. Wydanie decyzji odmownej będzie naruszeniem przepisów art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, art. 2 ust. 1 pkt 4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, czyli obrazowo dojdzie do naruszenia przepisów ustawy o ochronie lokatorów, i Kro. „Ochrona praw lokatorów jest podyktowana potrzebą zapewnienia uprawnienia do stabilnego korzystania z mieszkania jako jednego z podstawowych uprawnień służących osobom fizycznym ( art. 75 Konstytucji). Uzasadnia to szerokie rozumienie pojęcia lokatora. Z punktu widzenia art. 281 k.r.o. nie jest szczególnie istotne, jakim tytułem prawnym do lokalu dysponuje jeden z małżonków.
Funkcja ochronna przepisów ustawy o ochronie lokatorów powinna gwarantować przy tym prawo do zamieszkiwania osób bliskich tej osoby, której przysługuje tytuł prawny do lokalu zarówno w relacji do osób trzecich, jak i w stosunkach pomiędzy członkami rodziny, jeżeli korzystanie z mieszkania służy zaspokajaniu potrzeb rodziny w tym zakresie. Małżonek, któremu tytuł do lokalu nie przysługuje, powinien być zaś uznawany za lokatora w sytuacji, w której z żądaniem opróżnienia lokalu występuje przeciwko niemu drugi z małżonków, będący jego właścicielem. Nie można z kolei przyjąć, że rozporządzenie prawem własności przez właściciela lokalu lub inne przyczyny przejścia własności lokalu na inną osobę powodują utratę przez członków rodziny ochrony przysługującej lokatorom.” tak w Uchwale Sądu Najwyższego z 2010-12-21 sygn. III CZP 109/10 (v Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2011/9/94)”

Podkreślenia wymaga, że w sytuacji gdy językowa wykładnia przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734) , nie usuwa wszystkich wątpliwości interpretacyjnych, należy odwołać się do wykładni systemowej i funkcjonalnej. Pamiętać należy bowiem, iż żaden akt prawa powszechnie obowiązującego nie jest luźnym zbiorem przepisów, których znaczenia w każdym przypadku można doszukać się w oderwaniu od całokształtu rozwiązań prawnych w danej dziedzinie. Pamiętać należy przy tym, że spójność systemu prawa przejawia się między innymi w tym, iż system prawny opiera się na pewnych wspólnych wartościach, które dotyczą podstaw ustroju społecznego, politycznego i ekonomicznego. Szczególną rolę wśród zasad systemu prawa odgrywają zaś zasady konstytucyjne, a konsekwencją tego jest nakaz interpretacji prawa zgodnie z Konstytucją (v. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2004 r. sygn. akt OSK 55/04, Wokanda 2004/7-8/56) cyt z wyroku (..) „… kiedy brzmienie normy nie budzi wątpliwości nie może być sporu co do jej znaczenia z tym, że mimo zasadności ww. poglądu o znaczeniu - co do zasady - wykładni gramatycznej przepisu prawa, wykładnia ta nie może być wyłączną podstawą do ustalenia jego rzeczywistego znaczenia w każdym przypadku. Nie zawsze możliwe jest jednoznaczne uregulowanie danej kwestii w jednym konkretnym, przepisie prawa zwłaszcza gdy dotyczy on szeregu praw i obowiązków określonego podmiotu. Żaden akt prawa powszechnie obowiązującego nie jest luźnym zbiorem przepisów, których znaczenia w każdym przypadku można się doszukać w oderwaniu od całokształtu rozwiązań prawnych w danej dziedzinie. Akt prawa powszechnie obowiązującego jest zbiorem współistniejących i wzajemnie od siebie zależnych przepisów prawa. Miejsce, które zajmuje konkretny przepis w akcie prawa powszechnie obowiązującego nie jest zatem przypadkowe.”


Również można się powołać iż żona użyczyła przedmiotowe mieszkanie na czas jej nieobecności i nie musi Pan mieć pisemnego pełnomocnictwa wynika to z przepisu art. 33. § 4 kpa. Pani która Pana odesłała z kwitkiem jest w błędzie.
P.S Poniższego proszę nie robić to jest błąd.
2013-12-09 13:48 Re: tytulu prawnego do lokalu
wysłane przez ~Basia dnia 2013-12-09 13:48:31


~Basia

Niech Pan spisze z żoną umowę najmu do zajmowanego/zamieszkiwanego lokalu, i będzie Pan miał tytuł prawny.
~LOLEK I BOLEK

Napisano: 09 gru 2013, 16:59

~BasiaNiech Pan spisze z żoną umowę najmu do zajmowanego/zamieszkiwanego lokalu, i będzie Pan miał tytuł prawny.
Hahaha i isc do urzedu skarbowego aby to oplacic ? ale bzdury Baska wypisujesz :)
~Ziutek

Napisano: 09 gru 2013, 17:03

Jestem pod wrazeniem za tak szybka odpowiedz DZIEKUJE ~slawko , ~LOLEK I BOLEK
~Kazimierz

Napisano: 09 gru 2013, 17:39

~slawko , ~LOLEK I BOLEK znawcy tematu? żałosne
~Izka

Następna

  
Strona 1 z 7    [ Posty: 61 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]