jaka podstawa prawna w DE wydawanych w ops

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 28 sty 2014, 21:38

kierownik gops dostał upoważnienie do wyd. dec. w sprawie DE - czy w podstawie prawnej dajemy art.39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym - czy tylko sam art. 5 d z ustawy o prawie energetycznym
~mark


Napisano: 28 sty 2014, 21:55

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013r. Poz. 594 ze zm) w związku z art. 5d i 5f ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 984)

Pozdrawiam
~andzia

Napisano: 30 sty 2014, 12:40

czy musi być ustawa o samorządzie gminnym?
Może ktoś jeszcze wrzuci swoją podstawę prawną, wróciłam po dłuższej przewie do pracy i nie wiem w co ręce włożyć.
Z góry dziękuję...
~Jolka

Napisano: 30 sty 2014, 12:42

Ja mam dwie do wyboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013r. Poz. 594 ze zm) w związku z art. 5d i 5f ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 984)Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
~Andzia

Napisano: 30 sty 2014, 12:55

jJA OPRACOWAŁAM SOBIE TAKĄ ALE JESTEM OD NIEDAWNA PO DŁUŻSZEJ PRZERWIE I NIE WIEM CO I JAK:

Na podstawie art. 3 pkt 13c, art. 5c ust. 1 i ust. 3, art. 5d i art. 5e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
~Jolka

Napisano: 30 sty 2014, 14:01

A po co ustawa o samorządzie gminnym?
Wystarczy podstawa pr. jak u Joli no i trzeba dodać podstawę aktu (uchwały Rady) upoważniające kierownika OPS do wydawania decyzji w spr.DE
~teresa

Napisano: 30 sty 2014, 14:40

Ponieważ wójt upoważnia kierownika innej jednostki.

art. 18 ust. 2 pkt.15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Art. 39.
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta.
3. (uchylony).
4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.
5. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym mowa w ust. 4, służy od-wołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jeśli prowadzi pracownik U.G./M. to wystarczy upoważnienie
~Andzia

Napisano: 30 sty 2014, 17:30

ja tez uważam że ustawa o samorządzie jest zbędna
Po to dajemy uchwałę Rady i upoważnienie burmisrza
~Ewa

Napisano: 30 sty 2014, 17:35

tak, uchwała rady
~Ryska

Napisano: 31 sty 2014, 9:02

Art. 39. ust 4 mówi jasno \" Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.\"

Jeśli zleca się wykonanie zadania innej jednostce stosuje się powyższy art.


Podstawa prawna

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 5d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (j.t. Dz.U.
z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami), Rada Miejska/Gminna ................. uchwala, co następuje:
~Ja

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]