Pokorna prośba o sprawdzenie.

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 30 maja 2016, 13:00

Byłbym wdzięczny za pomoc w poniższej sprawie. I wskazanie nieścisłości :)

1. Liczba osób w gospodarstwie domowym 5
2. Powierzchnia użytkowa lokalu 69,86
3. Powierzchnia normatywna dla 5 osób 65
4. Udokumentowane wydatki za ostatni miesiąc 474,70 (czynsz) + śmieci (20 zł) + kanalizacja (za okres 08/12/2015 do 14/03/2016 jest do zapłaty 131,09 zł - 131,09*30/98 = 40,13 zł) + woda (za okres 22/12/2015 do 14/03/2016 jest do zapłaty 143,62 zł - 143,62*30/84 = 51,29 zł) = 586,12 zł
5. Dopuszcza się przekroczenie powierzchni o 30 % 65 m2 * 30% = 84,50 m2
6. Ponieważ powierzchnia użytkowa lokalu przekracza powierzchnię normatywną, wydatki na mieszkanie wynoszą 586,12: 69,86 * 65= 545,34 zł
7. 100 % wydatków 545,34 zł
8. Razem dochody wg deklaracji 5.469,00 zł (fundusz alimentacyjny + św. rodzinne)
9. Średni miesięczny dochód gospodarstwa 1.823,00 zł
10. Średni miesięczny dochód na osobę 364,60 zł
11. CO jest.
12. Brak CWU - 20 kwh * 0,5828 * 5 osób = 58,28 zł
13. Brak gazu - 18 kwh * 0,5828 = 10,49 zł
Razem 12+13 = 68,77 zł
14. Suma wydatków mieszkaniowych - 545,34 + 68,77 = 614,11 zł
15. Suma wydatków do obliczenia dodatku - 614,11 zł
16.10 % dochodu z gospodarstwa - 1823,00*10%= 182,30 zł
17. Wysokość dodatku mieszkaniowego - 614,11 - 182,30 = 431,81 zł
18. Wskaźnik 70 % wydatków - 614,11 * 70% = 429,88 zł
19. Dodatek mieszkaniowy = wskaźnik 70 % - 429,88 zł
20. W związku z brakiem w lokalu ciepłej wody, gazu ustala się procentowy udział wydatków zryczałtowanych - 68,77 : 614,11% = 11,20%
21. Wysokość ryczałtu - 429,88 * 11,20 % = 48,15
22. Dla zarządcy - 429,88 – 48,15 = 381,73 zł
Zalewajka


Napisano: 31 maja 2016, 7:38

Proszę :)
Zalewajka

Napisano: 31 maja 2016, 8:54

pytanie czy w/w obliczenia dotyczą lokalu znajdującego się w zasobach gminy ? jeżeli poza tym zasobem to:
brakuje moim zdaniem porównania kwoty 474,70 (czynsz) do stawki gminnej

z art.6 ust.6 ustawy – do obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjęto wydatki i opłaty jakie obowiązywałyby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Oznacza to, że wydatek na czynsz został przeliczony zgodnie z kryteriami punktowego różnicowania stawek czynszu z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokali mieszkalnych określonymi uchwałą ...
brodafix

Napisano: 31 maja 2016, 9:01

Zgodnie z art.6 ust.6 ustawy – do obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjęto wydatki i opłaty jakie obowiązywałyby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Oznacza to, że wydatek na czynsz został przeliczony zgodnie z kryteriami punktowego różnicowania stawek czynszu z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokali mieszkalnych określonymi uchwałą Rady Miejskiej .......... z dnia ....... roku w sprawie zasad polityki czynszowej oraz zarządzeniem ...... roku Prezydenta Miasta ...... z dnia ........ roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i stawek za lokale socjalne.
Stawkę miesięczną czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla danego lokalu wylicza się według następującego wzoru:
stawka miesięczna czynszu = wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtw. 1m 2 pow. użytkowej budynków mieszkalnych od dn. 01.09.2012 r. wynosi 3.203,00 zł. ustalony Obwieszczeniem Wojewody ........ z dnia ....... r.(Dziennik Urzędowy Województwa ........ Nr ... poz. ... ) x wskaźnik procentowy wartości odtw. 1m 2 lokalu, który wynosi 1.92 % : 12 miesięcy : 50 pkt x ilość punków dla danego lokalu = 0,102496 x 47 pkt ( zgodnie z załącznikiem do wniosku) = 4,82 zł za 1 m 2
W wyniku w/w przeliczenia kwota wydatków za czynsz wynosi: (stawka: 4,82zł x 44,00m² = 212,08 zł).
brodafix

Napisano: 31 maja 2016, 9:08

W zasobie.
Zalewajka

Napisano: 31 maja 2016, 9:20

jeżeli w zasobie to wyliczenie jest prawidłowe, pozdrawiam
brodafix

Napisano: 31 maja 2016, 9:26

Dziękuję serdecznie i również pozdrawiam :)
Zalewajka

Napisano: 06 cze 2016, 12:19

Żeby nie mnożyć wątków spytam w tym. Co w sytuacji, kiedy osoba zapłaciła już czynsz, a dodatek wpłynął na konto zarządcy po tej wpłacie? Czy zarządca powinien zwrócić najemcy różnicę, czy jakoś inaczej rozliczyć?
Zalewajka

Napisano: 06 cze 2016, 12:43

a to już trzeba by zarządcy pytać ;)
myślę,że jednak praktyka jest taka , że naliczają na poczet przyszłego zobowiązania
brodafix


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]