VAT - projekty unijne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 04 maja 2017, 12:13

Proszę pilnie o pomoc.

Czy ktoś na forum składał wnioski do MJWPU z konkursu 9.1? Czy VAT jest kwalifikowalny czy nie? Wnioskodawcą jest gmina, jako podatnik czynny z możliwością odliczenia VAT ( w regulaminie pisze, że Vat uznają za kwalifikowalny tylko wtedy gdy wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania, a że ops nie posiada odrębnej podmiotowości podatkowej od gminy wynika że każdy ma możliwość odliczenia więc VAT nie jest kwalifikowalny?)

Patrzę na oświadczenie i nie wiem co napisać, bo jeśli projekt będzie u mnie w księgach ops a ja VAT nie odliczam bo nie mam z czego to mimo wszystko wnioskodawca-gmina mógłby odliczyć... ale nie odliczy bo nie w jego księgach....

:shock:
jak to wygląda na etapie rozliczania ? wcześniej faktura na 123zł była 100% kwalifikowalna a teraz projekt zakwalifikuje mi netto 100zł ??? :o osiwieję
Mareszka
Praktykant
Posty: 22
Od: 14 mar 2017, 15:47


Napisano: 05 cze 2017, 12:58

Składaliśmy wniosek. I tak: beneficjent posiada status podatnika czynnego natomiast nie posiada prawa do odliczenia w całości VAT w związku w powyższym Vat jest kwalifikowalny.
mnkb
Praktykant
Posty: 1
Od: 05 cze 2017, 11:56

Napisano: 05 cze 2017, 13:05

Informacja w sprawie VAT po wyroku NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.

Komunikat dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013r.

Informujemy, iż w związku z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013,
o sygn. I FPS 1/13 ( http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/89D9B6C642) nastąpiła przedmiotowa zmiana podejścia interpretacyjnego w zakresie przepisów krajowych dotyczących uznania podatku VAT za wydatek kwalifikowalny w projektach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W przedmiotowej uchwale stwierdzono, że : "W świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów
i usług", a tę właściwość przypisuje się gminom.

Dotychczas, zgodnie z krajowymi i regionalnymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków istniała możliwość dofinansowania podatku VAT w projektach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to sytuacji nieodpłatnego przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego do jej jednostek budżetowych, wybudowanej w ramach projektu infrastruktury do użytkowania (zarządzania). Beneficjent najczęściej nie prowadził sprzedaży opodatkowanej, w związku z tym nie miał prawa do odzyskania VAT, co umożliwiało uznanie wydatku VAT za kwalifikowalny, mimo, iż faktycznie dofinansowana infrastruktura była użytkowana przez jednostkę budżetową – czyli podatnika VAT.

Przedmiotowa uchwała zmienia dotychczasowe podejście. Jednoznacznie stwierdzając, iż gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT, a faktury wynikające, że sprzedaży opodatkowanej winny być wystawiane przez gminę, co z kolei czyni ją podatnikiem VAT i wiąże się z możliwością odzyskiwania tego podatku. W konsekwencji gmina, stając się podatnikiem, zyskuje możliwość odzyskania podatku naliczonego z budżetu krajowego.

W związku z powyższym, informujemy, iż zmiana podejścia interpretacyjnego w zakresie przepisów krajowych dotyczących podatku VAT, wiąże się z koniecznością zweryfikowania poprawności uznania podatku VAT za wydatek kwalifikowalny . W celu identyfikacji możliwości odzyskania VAT należy przeprowadzić analizę spełniania przesłanek dotyczących odzyskiwania VAT-u określonych w ustawie od podatku od towarów i usług, w szczególności w kontekście artykułu 86 ww. ustawy, a więc określenia związku dokonywanych zakupów w ramach projektu z czynnościami opodatkowanymi realizowanymi przez organ JST, a nie wyłącznie przez daną jednostkę budżetową, oraz ewentualnego określenia wysokości zwrotu części dofinansowania w wysokości odpowiadającej wartości podatku VAT, który może być odzyskany z budżetu krajowego.

W świetle powyższych zmian, należy zatem przede wszystkim dokonać stosownej weryfikacji składanych w ramach projektów RPO WM „Formularzy weryfikujących projekty pod kątem kwalifikowalności podatku VAT” wraz z „Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT” stanowiącym załącznik do Formularza weryfikującego projekt pod kątem kwalifikowalności podatku VAT.

Zatem w przypadku projektów zakończonych należy złożyć stosowne Oświadczenie
o kwalifikowalności podatku VAT wraz z kolejnym „Sprawozdaniem w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka”, natomiast w przypadku projektów będących w trakcie realizacji wraz z kolejnym wnioskiem o płatność.

Mając na uwadze powyższe, MJWPU informuje, że w przypadku pojawienia się dalszych wytycznych w sprawie, Beneficjenci będą na bieżąco informowani poprzez stronę http://www.mazowia.eu, oraz w ramach korespondencji związanej z rozliczanymi projektami.


...no ale teraz mamy nową perspektywę 2014-2020 ze starym problemem.
TWoj
Starszy referent
Posty: 609
Od: 10 maja 2016, 15:48


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]