paragraf 473 Asystent a środki z Funduszu Pracy

  
Strona 8 z 8    [ Posty: 75 ]

Moderator: heiland

Napisano: 12 sty 2018, 15:05

Dziękuje, a to co wpłynęło na rachunek podstawowy na jakich kontach? Czy zmniejszamy wydatki i w RB 28 S wykazujemy mniejsze o refundację z Funduszu Pracy?


gumi pisze:pozabudżetowo konto 139 i 240
gumi pisze:pozabudżetowo konto 139 i 240
maja19
Praktykant
Posty: 11
Od: 30 kwie 2015, 7:42


Napisano: 12 sty 2018, 15:55

najpierw księguję wszystko na 404 a potem jak przeleję z konta FP na podstawowy środki z FP to wyksięgowuje z kosztów i wydatków.
gumi
Podinspektor
Posty: 1674
Od: 17 mar 2015, 8:57

Napisano: 14 sty 2018, 13:12

A dlaczego mamo księgować pozabudżetowo - mam uchwałe Rady która przyjmuje środki na asystenta rodziny na dochody. Środki wpłynęły na konto gminy więc jakim CUDEM mam wydatki księgować pozabudżetowo skoro w uchwale mam § dochodów i § wydatków ???
renia50
Stażysta
Posty: 61
Od: 06 lis 2017, 13:53

Napisano: 14 sty 2018, 13:52

gumi pisze:najpierw księguję wszystko na 404 a potem jak przeleję z konta FP na podstawowy środki z FP to wyksięgowuje z kosztów i wydatków.


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/34/UE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I POWIĄZANYCH SPRAWOZDAŃ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW JEDNOSTEK, ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2006/43/WE ORAZ UCHYLAJĄCA DYREKTYWY RADY 78/660/EWG I 83/349/EWG

Artykuł 6
Ogólne zasady sprawozdawczości finansowej
1. Pozycje prezentowane w rocznym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są ujmowane i wyceniane zgodnie z następującymi zasadami ogólnymi:
(...)
(ii) należy ująć wszystkie zobowiązania powstałe w trakcie danego lub poprzedniego roku obrotowego, nawet jeśli informacje o takich zobowiązaniach zostaną uzyskane dopiero w okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia bilansu, oraz
(...)
d) kwoty ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat są obliczane zgodnie z zasadą memoriału;
(...)
f) składniki pozycji aktywów i pasywów są wyceniane osobno;
g) zabrania się dokonywania jakichkolwiek kompensat między pozycjami aktywów i pasywów lub między pozycjami przychodów i kosztów;


(...)

...a gumi innni, w tym gwiazda polskiej informatyki bdmb mają to w nosie. Podobnie jak w nosie mają:

Dz.U.2016.1047 z p.zm.
USTAWA
z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości

Art. 7. 3. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.


fają macie księgowość w OPSach i fajnie prowadzicie gospodarkę budżetową...ups...ona nie jest budżetowa....POZABUDŻETOWĄ :roll:
TWoj
Starszy referent
Posty: 607
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 15 sty 2018, 21:35

... kapujesz już gumi jak masz namieszane?
TWoj
Starszy referent
Posty: 607
Od: 10 maja 2016, 15:48

Poprzednia

  
Strona 8 z 8    [ Posty: 75 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]