nienależnie pobrane świadczenia

  
Strona 2 z 2    [ Posty: 18 ]

Moderator: heiland

Napisano: 10 sty 2018, 11:40

TWoj pisze:

"JAk komuś wypłacono świadczenie to poniesiono koszt. JAk je pobrał nienależnie to ma je zwrócić czyli mamy należność, która ma charakter krótkoterminowy. A taka należność to aktywa obrotowe. I skoro mamy zwiększenie aktywów to spełniona jest definicja przychodów..."
---------------------------
Problem w tym: zapomniał dodać, że takie zasady obowiązują w alternatywnej rzeczywistości w której TWoj funkcjonuje .

Wystąpienia TWoj należy traktować jako kampanię reklamową pod hasłem:

"ŁAP JELENIA DO SZKOLENIA"
BDMB
Starszy referent
Posty: 658
Od: 05 sty 2015, 12:36


Napisano: 11 sty 2018, 10:02

Nazywanie księgowych jeleniami to chamstwo. Ale to typowe dla bdmb i jego wypowiedzi w rzeczywistości w jakiej przebywa. A jest to rzeczywistość wirtualna.

Ta moja realna opiera się o ustawę o rachunkowości. Z drugiej strony bdmb sprzedaje Wam programy do obsługi Waszych jednostek i widać, za kogo Was uważa. Ja podziękowałbym takiej firmie za współpracę. Tym bardziej, że patenty lasowane przez bdmb są błędne i naruszają ustawę o rachunkowości. A w efekcie Wasza sprawozdawczość finansowa jest błędna.

W planie Morawieckiego na szczęście zapisane jest uporządkowanie systemu zbierania danych w tym sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

To co OPSy dostarczają do odbiorców sprawozdań jeśli jest oparte na rozwiązaniach bdmb jest nierzetelne.

NIE TUSKUJ BDMB :lol: :lol: :lol:
TWoj
Podinspektor
Posty: 1098
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 15 sty 2018, 10:28

TWoj upiera się , że funkcjonuje w realnej rzeczywistości, pisząc:

"................Ta moja realna opiera się o ustawę o rachunkowości. "

Ale łatwo udowodnić, że tak nie jest. Weźmy jeszcze raz pod uwagę jego wcześniejszą wypowiedź:

"........JAk komuś wypłacono świadczenie to poniesiono koszt..........."

W tej wypowiedzi DOŚWIADCZONY WYKŁADOWCA wyraźnie wskazuje,
że w Jego rachunkowości obowiązuje ZASADA KASOWA.
Wg TWoj jednostka ponosi koszt dopiero jak nastąpi wypływ środków pieniężnych (wypłacono świadczenie).

Więc jak się to ma do ustawy o rachunkowości z jej zasadą memoriałową?

A teraz reklama:

"WYKŁADOWCA DOŚWIADCZONY ale cóż - NIEDOUCZONY"
BDMB
Starszy referent
Posty: 658
Od: 05 sty 2015, 12:36

Napisano: 15 sty 2018, 21:31

...post dotyczy misiu pysiu świadczeń nienależnie pobranych.

A zatem czytaj co piszesz bo znów wychodzisz nie dość , że na niekompeteną jednostkę notorycznie wprowadzającą OPSy w bład to jeszcze na osobę niekulturalną.

Niczego źle nie napisałem...przecież jeśli komuś wypłacono świadczenie to poniesiono koszt.....a post dotyczy świadczeń nienależnie pobranych. A zatem była wypłata....twoja odpowiedź to kolejna twoja kompromitacja na tym forum....czytaj czego post dotyczy, a nie skacz po wyczytanych w necie w wilikpedi zasadach, których po prostu nie rozumiesz.

Poczytaj Biuletyn Finansów Publiczynych...ale ty pewnie nie rozumiesz zasady podwójnego zapisu. Tabelki wypełniaj. Pisz gry...weź kredyt....daj sobie spokój z rachunkowością... to poprostu nie dla ciebie bdmb :roll: :lol:

A twoje złośliwości i chamstwo to kolejne przykłady twojego braku argumentacji... znów spudłowałeś :lol: :lol: :lol:
TWoj
Podinspektor
Posty: 1098
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 16 sty 2018, 12:00

TWoj napisał:

"Niczego źle nie napisałem...przecież jeśli komuś wypłacono świadczenie to poniesiono koszt....."

Odpowiadam:
Oczywiście, że źle napisałeś. Koszt obciąża jednostkę (zostaje poniesiony) od momentu powstania zobowiązania i niezależnie od terminu jego zapłaty.
Wypłata świadczenia nie przesądza o tym, ze został poniesiony koszt. Jeżeli świadczenie zostało wypłacone nienależnie tj.bez podstawy prawnej co oznacza, że dokonano wypłaty gdy faktycznie na jednostce nie ciążył taki obowiązek , TO KOSZTU NIE BYŁO i NIE MA.
BDMB
Starszy referent
Posty: 658
Od: 05 sty 2015, 12:36

Napisano: 16 sty 2018, 12:43

...i znów głupoty wypisujesz. Jeśli komuś wypłacono świadczenie tzn. że miał decyzję o jego przyznaniu. A zatem poniesiono koszt. Jak wprowadzili 500plus to nawet w sprawozdaniach rzeczowych był zapis że świadczenia nienależnie nie zmniejszają swiadczen wypłaconych.

Decyzja przyznająca świadczenie to zobowiązanie i koszt.
Decyzja o świadczeniu nienależnycm to należność i przychód.

TAk stanowi UOR...ale ty bdmb, a w zasadzie wy obaj Rysio i Bronek jako pracownicy administracyjno techniczni Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii P.Ś. napewno jesteście wielkimi specjalistami o autorytetami w dziedzinie rachunkowości budżetowej...

...BO KOMPLETNIE POMIJACIE ZASADĘ INDYWIDUALNEJ WYCENY I ZASADĘ ZAKAZU KOMPENSAT.

W d...wam się poprzewracało ...autorytety tego forum a w rzeczywistości pracownicy administracyjno techniczni z wydziału metalurgii....program sobie napisali i OPSom go wciskają udając że to rachunkowość.

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RM/Strony ... a_RM4.aspx

https://www.money.pl/rejestr-firm/nip/6 ... wy/40-833/
TWoj
Podinspektor
Posty: 1098
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 16 sty 2018, 14:59

To jest tak:
Księgi powinny odzwierciedlać rzeczywistość. Jeżeli wypłacono NP nienależnie to w rzetelnie prowadzonych księgach należy skorygować przypis gdyż nie oddaje on stanu faktycznego. Osoba uprawniona która otrzymała NP dysponuje środkami które są własnością gminy i to powinno wynikać z KR. Jeżeli otrzymała je nienależnie to nie stanowią jej własności.

4/240 przypis zobowiązania
240/130 wypłata świadczenia
240/4 korekta przypisu gdyż faktycznie nie było zobowiązania. KR po korekcie oddają stan rzeczywisty

saldo na 240 stanowi należność z tytułu zwrotu środków gminy będących w dyspozycji osoby upoważnionej.
130/4 zwrot środków nie spowoduje zwiększenia funduszu gminy

Ujmowanie zwrotów na przychody to obłęd.
(wyjątek stanowią ujawnione NP z lat ubiegłych które z przyczyn technicznych należy ujmować na 760)

Jeżeli ktoś pisze:
"Decyzja przyznająca świadczenie to zobowiązanie i koszt.
Decyzja o świadczeniu nienależnycm to należność i przychód."

to znaczy,że nie rozumie i nie będzie w stanie zrozumieć zasad rachunkowości.
Jeżeli ponadto ten ktoś o mentalności naciągacza i domokrążcy nie potrafi w sposób
merytoryczny i rzeczowy udowodnić swoich racji, tylko powtarza
"TAk stanowi UOR.."
lub "Poczytaj Biuletyn Finansów Publiczynych.."

to w żadnym przypadku nie powinien zajmować się szkoleniem a tym bardziej brać za to kasy.

TWoj puszczają nerwy, gdyż okazuje się , że jego schematy ksiegowania może sobie...
BDMB
Starszy referent
Posty: 658
Od: 05 sty 2015, 12:36

Napisano: 16 sty 2018, 15:37

.. jak pisałe w d...wam się poprzewracało ...autorytety tego forum a w rzeczywistości pracownicy administracyjno techniczni z wydziału metalurgii....program sobie napisali i OPSom go wciskają udając że to rachunkowość.

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RM/Strony ... a_RM4.aspx

https://www.money.pl/rejestr-firm/nip/6 ... wy/40-833/

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Od lat w obowiązuje komunikat Ministerstwa Finansów....decyzje przyznające to koszty.

Ale po co ja z technicznym o tym rozmawiam?

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finan ... ANCE_yQ5z_

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są do dnia 1 sierpnia. Decyzje przyznające świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są generalnie w okresie od 1 października do 30 września roku następnego. W sytuacji tej do ewidencji świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczących następnych okresów sprawozdawczych, należałoby przyjąć rozwiązanie ewidencyjne polegające na ujęciu tych świadczeń na koncie 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów".

A ponadto:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/34/UE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I POWIĄZANYCH SPRAWOZDAŃ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW JEDNOSTEK, ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2006/43/WE ORAZ UCHYLAJĄCA DYREKTYWY RADY 78/660/EWG I 83/349/EWG

Artykuł 6
Ogólne zasady sprawozdawczości finansowej
1. Pozycje prezentowane w rocznym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są ujmowane i wyceniane zgodnie z następującymi zasadami ogólnymi:
(...)
f) składniki pozycji aktywów i pasywów są wyceniane osobno;
g) zabrania się dokonywania jakichkolwiek kompensat między pozycjami aktywów i pasywów lub między pozycjami przychodów i kosztów;

(...)

...a gwiazda polskiej informatyki bdmb mają to w nosie. Podobnie jak ma nosie:

Dz.U.2016.1047 z p.zm.
USTAWA
z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości

Art. 7. 3. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1098
Od: 10 maja 2016, 15:48

Poprzednia

  
Strona 2 z 2    [ Posty: 18 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]