wartość środków trwałych po nowemu 10.000

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 01 lut 2018, 15:05

Czy dobrze rozumiem?
Mam fakturę za serwer 4.900 zł. Księguję na 013 pozostałe środki trwałe i jednorazowe umorzenie w koszty
013/201
401/072
Czyli po nowemu nie będzie to już środek trwały tylko pozostały środek trwały?
marisa34
Praktykant
Posty: 25
Od: 11 sie 2017, 13:33


Napisano: 05 lut 2018, 9:30

WG mnie tak :)
Miętus
Praktykant
Posty: 41
Od: 19 paź 2017, 6:26

Napisano: 06 lut 2018, 11:03

OD 2011 roku MF zmienił m.in. przepisy w zakresie konta 011 i 013, z których wynika że na 011 są srodki trwałe amortyzowane planowo a na 013 amortyzowane jednorazowo. Z przepisów opisujących jednorazowe umorzenia (pkt 6) wykreślono nawias z wyrazem wyposażenie.

Czyli tu i tu są po prostu środki trwałe.

Od 2012 roku MF zmienił przepisy w zakresie konta 080 gdzie są po prostu środki trwałe w budowie.

A zatem przez konto 080 powinno się księgować środek trwały i nie ma zanaczenia czy amortyzowany jest planowo czy jednorazowo.

A to oznacza, że powinno sie stosować paragraf 605 i 606.

Paragraf 605 powinno się stosować do środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, czyli tych o wartości do 10 tys....a nie paragraf 421.

Paragraf 606 powinno się stosować do środków trwałych amortyzowanych planowo o wartości w 2018 roku powyżej 10 tys.

BO TO WYDATKI MAJĄTKOWE O KTÓRYCH MOWA W ART 236 UST 4 UOFP. I ICH ZUŻYCIE MUSI BYĆ KSIĘGOWANE W CIĘŻAR KOSZTÓW AMORTYZACJI.

PARAGRAF 421 MA ZASTOSOWANIE JEDYNIE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NIEZALICZONYCH ZE WZGLĘDU NA NISKĄ JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ (np.: DO 100zł ...a nie 10tyz zł) DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH I KSIĘGOWANYCH W CIĘŻAR KOSZTÓW MATERIAŁÓW.

Kapewu?
TWoj
Starszy referent
Posty: 607
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 08 lut 2018, 16:04

Co to za głupoty? Proszę o przeczytanie opisu do paragrafów inwestycyjnych w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
cyt. "Z wydatków na cele inwestycyjne wyodrębnione zostały zakupy. W paragrafach: 605, 607, 611 i 613 ujmuje się wydatki na inwestycje, bez zakupów inwestycyjnych, które należy klasyfikować odpowiednio w paragrafach: 606, 608, 612 i 614. Zakupy te odnoszą się do środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w tej ustawie."
Chyba, że coś się zmieniło to zwracam honor :)
agaria
Praktykant
Posty: 2
Od: 08 lut 2018, 15:57

Napisano: 09 lut 2018, 10:26

...nie głupoty tylko fakty o których lwia część księgowych pojęcia nie ma i fałszuje statystykę publiczną, bo z paragrafu bieżącego dokonuje zakupu środków trwałych.

OD 2011 ROKU OBOWIĄZUJE RMF Z 5 LIPCA 2010...Z NOWYM OPISEM DO KONTA 013 I NOWYM OPISEM JEDNORAZOWO AMORTYZOWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

...A OD 1.01.2012 WESZŁA W ŻYCIE JEGO ZMIANA Z NOWYM OPISEM DO KONTA 080.

Cytuję z uzasadnienia rozporządzenia MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

zapisy dotyczące konta 080 – „Środki trwałe w budowie” – dostosowując je do przepisów ustawy o rachunkowości w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych. Inwestycjami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości są aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości). Natomiast środkami trwałymi w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego (art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości),

...głupoty to Wy od lat macie na ewidencji środków trwałych. A problemem szczególnych jestn NOWA OBOWIĄZAUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która Was obowiązauje w zakresie zadań zleconych gdzie jest wprost odesłanie do UOR.

KAŻDY ŚRODEK TRWAŁY W OKRESIE JEGO BUDOWY POWINIEN IŚĆ PRZEZ KONTO 080....I TEN AMORTYZOWANY JEDNORAZOWO I TEN AMORTYZOWANY PLANOWO. O KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYŻEJ PISAŁEM.

A zatem chyba coś się komuś zapomiało? No nie?
TWoj
Starszy referent
Posty: 607
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 12 lut 2018, 15:48

Z tego co rozumiem, zakup każdego środka trwałego, bez względu na wartość powinna być finansowana ze środków na inwestycje? Czym innym jest ewidencja księgowa na koncie 080 a czym innym finansowanie zakupów. Proszę jaśniej ;)
agaria
Praktykant
Posty: 2
Od: 08 lut 2018, 15:57


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]