problem - KŚT środków trwałych

  
Strona 5 z 6    [ Posty: 52 ]

Moderator: heiland

Napisano: 07 lut 2019, 13:18

...i jest w ustawie o rachunkowości i w Dyrektywie 2013/34.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48


Napisano: 14 lut 2019, 21:43

A ja chce zapytać czy z &4210 zakup za kwote 20.000,00zl Można przyjmować na stan środków trwałych na konto 011 ???
rene40
Praktykant
Posty: 34
Od: 19 sty 2019, 15:22

Napisano: 17 lut 2019, 9:31

Chyba masz błędna klasyfikację.
Powinno być tak:

605 do 10tys i amortyzowane jednorazowo, 606 pow 10tys i amortyzowane planowo, bo oba to wydatki majątkowe.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 06 maja 2019, 10:17

http://www.rio.gov.pl/modules.php?op=mo ... e&sid=1411


Do Szanownych Pań Księgowych OPS stosujących nadal paragraf 421:

może trzeba zwrócić uwagę, że jest nowe stanowisko MF w tej sprawie, które omawiam na moich szkoleniach, a link do tego nowego stanowiska jest na stronie RIO (patrz wyżej).Pozdrawiam TW
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 08 maja 2019, 9:59

I gdzie w tym stanowisku MF pisze, że nie można stosować § 421 jeśli wartość początkowa jest mniejsza niż 10 000 zł ??? Pisze MOŻNA klasyfikować w § 605, 606 .... a nie NALEŻY klasyfikować oraz MF zauważa, że OSTATECZNĄ decyzję o sposobie klasyfikowania wydatku podejmuje KIEROWNIK JEDNOSTKI uwzględniając to w polityce rachunkowości. W związku z tym stanowiskiem również w § 421 można ujmować zakupy o wartości poniżej 10 000 zł wszystko zależy od KIEROWNIKA JEDNOSTKI
renia50
Referent
Posty: 289
Od: 06 lis 2017, 13:53

Napisano: 08 maja 2019, 15:37

...tylko, że ta decyzja dotyczy par 606 i 605. O to tu chodzi, gdyż w obu przypadkach mamy do czynienia z środkami trwałymi konto 011 i 013.

Problem rozstrzyga UOFP, cytuję:


Art. 236. 1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2) dotacje na zadania bieżące;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.


...a zatem kupując środek trwały amortyzowany jednorazowo masz wydatek majątkowy a nie bieżący.

OPSY MAJĄ ZATEM ZAWYŻONE WYDATKI BIEŻĄCE A ZANIŻONE WYDATKI MAJĄTKOWE, GDYŻ NIE STOSUJĄ PARAGRAFU 605 DO ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH AMORTYZOWANYCH JEDNORAZOWO UJMOWANYCH NA KONCIE 013.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 08 maja 2019, 17:09

Przykro mi ale ja inaczej czytam komunikat MF - wiem że § 605 i 606 to wydatki majątkowe i wiem co to wydatki bieżące jednostki. § 605 to wydatki na inwestycje a § 606 to wydatki na zakupy inwestycyjne i to jest ten sporny paragraf kiedy 421 a kiedy 606 i o tym decyduje KIEROWNIK JEDNOSTKI. Nie ma żadnej wątpliwości jeśli chodzi o § 605 - jeśli realizujemy inwestycje to wszystkie wydatki nawet najmniejsze 100 zł jeśli dotyczy realizowanej inwestycji klasyfikujemy w § 605.
renia50
Referent
Posty: 289
Od: 06 lis 2017, 13:53

Napisano: 08 maja 2019, 19:29

...to inaczej to wyjaśnię.

Kierownik może w polityce rachunkowości ustalić granice dolną wartości aktywów zaliczanych do środków trwałych np. 500zł. A zatem każdy zakup aktywu do 500zł nawet jeśli jest on wg. KŚT środkiem trwałym nie będzie ujęty w środkach trwałych ani na koncie 011 ani 013 lecz pójdzie w ciężar kosztów materiałów.

JEŚLI JEDNAK OBIEKT UJMUJE SIĘ NA KOCIE 013 TO JEST TO ZAWSZE WYDATEK MAJĄTKOWY I MA ZASTOSOWANIE PARAGRAF 605.

I właśnie o tym przypomina po raz kolejny MF. Chodzi o opis pod par. 614 a nie o to co robicie. A w opisie jest, że par 606 stosuje się do środków amortyzowanych planowo pow. 10tys, a para 605 do amortyzowanych jednorazowo. Ich wartość może być do 10 tys lub inna.

Wszystko to widać w informacji dodatkowej, gdzie nie macie zgodności poz 1.1. z amortyzacją roczną w RZIS. A zatem dochodzi do naruszenia zasady ostrożności.

Pozdr TW
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 09 maja 2019, 7:41

w opisie do § 614 ( wydatki na zakupy inwestycyjne innych jednostek ) nie ma mowy o tym, że § 605 stosuje sie do środków amortyzowanych jednorazowo. Jest to tylko wyłącznie Pana interpretacja.
W jednostkach budżetowych ujmuje się :
w § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, wydatki związane z budową, rozbudową, przebudową, odbudową, rekonstrukcją czy adaptacją oraz pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;
w § 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, wydatki ponoszone na zakup środków trwałych, niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. kwoty obecnie 10 000 zł), a odpisy amortyzacyjne od tych środków nie są dokonywane jednorazowo lub nie dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych (w przypadkach określonych w tej ustawie).
Natomiast na koncie 013 NIGDY nie trafia wydatki majątkowe ponieważ tam trafiają wydatki klasyfikowane w § 421 jako wydatki bieżące.
WYDATKI MAJĄTKOWE ujmowane sa na 605 i 606 - przechodzą przez konto 080 skąd trafiają na 011 ( to tak w skrócie ewidencja księgowa)
A poniżej apel RIO po zmianie limitu wydatków na środki trwałe, które samorządy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
RIO zaapelowała do samorządów, aby zwróciły uwagę, czy w budżetach roku 2018 nie zaplanowały wydatki na zakupy inwestycyjne klasyfikowane w § 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które po wejściu w życie ww. zmiany będą klasyfikowane jako wydatki bieżące.
renia50
Referent
Posty: 289
Od: 06 lis 2017, 13:53

Napisano: 09 maja 2019, 7:58

...i właśnie dlatego, że RIO popełniło błąd nowa dyrekcja Dep. BP w MF zwróciła na to uwagę w piśmie jakie jest teraz na stronie RIO. A to już drugie tego typu pismo.

Opis pod 614 jest precyzyjny, podobnie jak przepisy mówiące o tym kiedy mamy środek trwały a kiedy materiał. Liczy się przeznaczenie. A zatem jeśli obiekt jest przeznaczony na potrzeby OPS powyżej roku i spełnia definicję środka trwałego to jeśli jest amortyzowany planowo to księguje się go na 011 i finansuje z 606, a jeśli jest amortyzowany jednorazowo to księguje się go na 013 i finansuje z 605.

O tym mówi stanowisko MF.

I jest to zgodne z art 236 UOFP.

Macie zawyżone wydatki bieżące a zaniżone majątkowe i naruszacie art 236 UOFP.

Proszę przeczytać uważnie art 236 ustęp 2....potem definicję aktywów trwałych z UOR (art 3) a potem opis pod par 614......z wydatków wyodrębnia się zakupy....i widać wyraźnie że opis odnosi się do wartości 10tys zł i tego aby obiekt nie byl jednorazowo amortyzowany.

Przecież ten jednorazowo amortyzowany to też środek trwały....ujmowany na 013 i finansowany z wydatków majątkowych bo to aktyw trwały a nie obrotowy.

Proszę sobie to wyprostować.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

PoprzedniaNastępna

  
Strona 5 z 6    [ Posty: 52 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]