utrata dochodu

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 27 sty 2014, 12:23

który artykuł wyraźnie mówi o utracie dochodu????
~anka


Napisano: 27 sty 2014, 22:15

Art. 8 ust. 3 pkt 3


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzające-go złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadcze-niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubez-pieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


A tu trochę informacji na temat utraty dochodu w pomocy społecznej:
http://www.prawosocjalne.pl/articles/show/a,1341,i,659/utrata-dochodu-w-pomocy-spolecznej

http://ops.pl/news.php?id=22228
~mirka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]