porozumienia ze szkołami

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: heiland

Napisano: 11 lut 2014, 15:54

Jak u Was wyglądają porozumienia ze szkołami na ten rok. Wiem że to trochę późno ale koleżanka dopiero teraz się obudziła. Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję za odpowiedź
~Ola


Napisano: 11 lut 2014, 15:58

piszemy umowy rozsyłamy do szkół i tyle
~ewa

Napisano: 11 lut 2014, 16:17

porozumienia dotyczace czego???
~Elwira

Napisano: 13 lut 2014, 11:57

Porozumienia dot. wydawania posiłków dla podopiecznych. A co piszecie w tych umowach?
~Ola

Napisano: 13 lut 2014, 15:19

nie mieliśmy nigdy umów, nie mamy, dzieci jedzą, jest ok
~hmm

Napisano: 13 lut 2014, 15:35

będzie ok do czasu kontroli
~magda

Napisano: 13 lut 2014, 16:56

była w 2011, i w styczniu 2014 z WPS, nawet nie interesowały się tym
~hmm

Napisano: 14 lut 2014, 12:25

proszę wrzućcie wzór takiego porozumienia bo też musze takie napisać
~ela

Napisano: 14 lut 2014, 15:26

U M O W A

Zawarta w dniu 02 STYCZEŃ 2013 r. pomiędzy :
w imieniu i na rzecz którego działają :
1. – kierownik
Zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” a
w imieniu i na rzecz którego działają :
1. – dyrektor
Zwany dalej „WYKONAWCĄ” o następującej treści :

§ 1
Przedmiotem umowy jest dożywianie dzieci i młodzieży przebywającej w szkołach podstawowych , gimnazjach, Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych i przedszkolach.

§ 2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dzieciom i młodzieży całodziennego wyżywienia – wg ustalonego jadłospisu.
2. Wykaz dzieci i młodzieży uprawnionej do korzystania z posiłków stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Dodatkowa liczba dzieci i młodzieży korzystająca z posiłków w ciągu roku szkolnego może otrzymać posiłek po pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego.
4. Koszt jednego posiłku ustala się na kwotę:

- dla uczniów internatu– 9,40 zł ( słownie: dziewięć złoty 40/100 ) od pon do czw.
- dla uczniów internatu- 7,05 zł ( słownie: siedem złoty 05/100 ) w piątki.
- Zmiana w opłatach może nastąpić w formie aneksu do niniejszej umowy.

§ 3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu kosztów przygotowania posiłków według kalkulacji przedstawionego rozliczenia przez Wykonawcę w ciągu 5 dni po zakończeniu m-ca kalendarzowego, na podstawie rachunku oraz list na których przedstawione są: nazwisko i imię rodzica dziecka, adres zamieszkania, imię dziecka któremu został wydany posiłek, ilość dni żywieniowych oraz koszt posiłków w danym miesiącu kalendarzowym.
2. Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty zaliczki na poczet przygotowanych posiłków na podstawie noty z określeniem kwoty niezbędnej do zakupu żywności na dany miesiąc kalendarzowy.
3. Zapłata może nastąpić jedynie na podstawie faktycznie wydanych posiłków zgodnie z rozliczeniami.
§ 4
Umowę zawiera się na okres od 02.01.2013 r do 28.06.2013 r.

§ 5
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wydawanie posiłków uczniom.

§ 6
W sprawie nie uregulowanej postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o pomocy społecznej.

§ 7
Umowa zawarta w dwóch jednakowych egzemplarzach , po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

~`e~`


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]