zasiłek okresowy w naturze

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 03 mar 2014, 9:36

witam, czy ktoś moze mi przesłać wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy w naturze.
~mag


Napisano: 03 mar 2014, 10:41

nikt nie przyznawał okresówki w naturze??????
~mag

Napisano: 03 mar 2014, 10:56

Piszesz w Orzeczeniu w jakiej formie. W uzasadnieniu też możesz zaznaczyć z jakiego powodu i tyle.
~Ja

Napisano: 03 mar 2014, 11:11

a jak realizujecie formę rzeczową wpłata do sklepu talony jak to u was wygląda
~mag

Napisano: 03 mar 2014, 11:21

U nas są bony żywnościowe i w decyzji piszemy: sposób wypłaty: bon żywnościowy - kasa OPS w godz....
~bn

Napisano: 03 mar 2014, 13:26

PODSTAWA
Na podstawie art. 2, art. 3, art. 7, art. 8, art. 11 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 36 pkt 1b, art. 38, art. 106, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823) w trybie art. 104, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) działając z upoważnienia ......

UZASADNIENIE
Na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ustalono, że:
- występują problemy z art. 7 ustawy o pomocy społecznej: bezrobocie, ubóstwo i alkoholizm ....
- dochód wynosi ogółem ..... zł
- kryterium dochodowe wynosi 542,00 zł.
Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.
Z uwagi na powyższe oraz na podstawie złożonych dokumentów stwierdza się, że kwalifikuje się Pan do udzielenia pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego. Spełnione są warunki art. 8, art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Wartość zasiłku została uzależniona od możliwości finansowych Ośrodka.
W związku z tym, iż boryka się Pan z problemem alkoholowym istnieje możliwość marnotrawienia przyznanego świadczenia przede wszystkim na zakup alkoholu. Korzystając z dyspozycji art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. pomocy społecznej stanowiącego, że \" w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie w formie świadczenia niepieniężnego\".
Wobec powyższego podjęto decyzję jak w sentencji.

A WSENTECJI PISZESZ GRZIE BĘDZIE REALIZOWANY.....
~ANIA


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]