pytanie ważne dla mnie

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 05 mar 2014, 16:43

czy do dochodu liczymy dochód z bycia rodziną zastępczą
~aa


Napisano: 05 mar 2014, 16:45

do stałego i okresowego NIE wlicza się
~DORIS

Napisano: 05 mar 2014, 16:46

a do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w rodxzinie zastępczej
~aa

Napisano: 05 mar 2014, 16:49

błagam niech się ktoś wypowie
~aa

Napisano: 05 mar 2014, 16:49

Art. 10.
1. Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzin-nego domu dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych na pod-stawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Przy ustalaniu prawa do pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki do dochodu nie wlicza się pomocy pienięż-nej, o której mowa w art. 88 ust. 1.

3. (uchylony).

4. Przy ustalaniu wysokości odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecz-nej, w składzie rodziny uwzględnia się innych członków rodziny przebywają-cych w instytucjonalnych placówkach opieki, jeżeli rodzina ponosi odpłatność za ich pobyt.
~DORIS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]