zasiłek celowy pomoc rządowa

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 10 mar 2014, 12:40

co wpisujemy w podstawie? ustawe ops, kpa, rozporządzenie w sprawie kryterium, zarządzenie udzielające kierownikowi wydawanie decyzji i coś jeszcze?? czy uchwałę rady gminy też?
~magda


Napisano: 10 mar 2014, 13:26

Pomoc rządowa? rozwiń temat.
~wwz

Napisano: 10 mar 2014, 13:57

150%
~magda

Napisano: 10 mar 2014, 15:08

Ja w podstawę wpisuję uchwałę Rady Ministrów i Uchwałę Rady Gminy.
~wwz

Napisano: 11 mar 2014, 12:41

CZY JEST TO PRAWIDŁOWA PODSTAWA PRAWNA NA CELÓWKI DO 150 % ??Na podstawie art. 7, art.8, art.9 art.17 ust.1 pkt 5, art.18 ust.1 pkt 6, art.36 pkt 2 lit. j, art.48 ust.1-4, art.100-109 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182. z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823 z 2012 r.), art.104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267), Uchwały Rady Miejskiej w X Nr X z dnia stycznia 2014 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2014 r., poz. ....), w nawiązaniu do Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. Poz. 1024) Zarządzenia Nr X Burmistrza .. z dnia 4 maja 2004r. w sprawie udzielenia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do własności gminy po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia $wniosek.dataWniosku
~kaskaa


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]