ubezpieczenie zdrowotne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: heiland

Napisano: 08 kwie 2014, 10:13

Czy ubezpieczacie osoby z art 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej??
Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach??
Anka11


Napisano: 08 kwie 2014, 10:31

Nie dokładnie - nie ubezpieczamy lecz wydajemy decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (nie "idą" za decyzją żadne składki). Uprawnienia takie posiadają osoby pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w art. 54 ust 3 pkt 1-4
Percia

Napisano: 22 kwie 2014, 9:39

prośba o możliwość przesłania wzoru decyzji potwierdzające prawo do świadczenia opieki zdrowotnej , ma ktoś?
mariolaa

Napisano: 22 kwie 2014, 9:52

DECYZJA
w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), art. 2 ust 1 pkt.2, art 7 ust 2, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz 1027 ze zm) oraz w związku z art.2, art. 8, art.101, art. 102, art. 107 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.182 ze zm. ), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012r. poz.823), Pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Ośrodka Pomocy ..... do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego z Panem/ą

<wnioskodawca>
zam. <wnioskodawca_adres> PESEL ...
ORZEKAM1. O przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni, t.j. od dnia ... do dnia ....
2. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności- zgodnie z art. 108 k.p.a.

UZASADNIENIE
Z dniem ............. przyznaję Pani/u świadczenia z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają praw inne osoby niż ubezpieczeni (&#8230;), które spełniają kryterium o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności o których mowa w art. 12 w/w ustawy na zasadach i w zakresie określonym dla ubezpieczonych.
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i zebranego w sprawie materiału dowodowego stwierdza się, iż strona spełnia warunki określone ustawą o pomocy społecznej zatem jest uprawniona do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.


Pouczenie:
1. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania w trybie art. 127 §4 k.p.a. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ............... za pośrednictwem Kierownika ............ Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................... w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1. adresat

Pozdrawiam :)
Percia

Napisano: 22 kwie 2014, 10:04

dzięki :D
mariolaa

Napisano: 08 lip 2015, 9:25

Powiedzcie mi proszę jeśli bierzecie zaświadczenie z ZUS o wysokości skladki zdrowotnej to na tym zaświadczeniu są wypoisane okresy tj, styczen, luty itd. i kwota składki oraz typ doumentu z kodem tytułu sumujecie tylko te składki oznaczone typem RCA bo to są skladki zdrowotne potrocane od wynagrodzenia? bo mi z takiego zaswiadczenia zeby mi sie pokrywało ze składkami 9% z pitu wychodzi ze mam ptarzec tylko na te RCA a nie np. na inne jak RZA ?
mikks

Napisano: 22 mar 2017, 10:37

mam pana ktory nie mieszka w mojej gminie mieszka w innej inna gmina odsyla mi ze on nie mieszka tak oświadcza jego przyszla tesciow...
pan trafił do szpitala 20 stycznia br. mamy 23 marca gmina sąsiednia przeslala do mnie zwrot 16 marca co teraz robic ?
decyzja wydac od 20 stycznia na 90 dni ???
Nowa2017
Praktykant
Posty: 9
Od: 22 mar 2017, 8:30

Napisano: 22 mar 2017, 15:56

W PODANYM WZORZE DECYZJI PODSTAWA PRAWNA JEST DO UAKTUALNIENIA
dorotaops
Referent
Posty: 210
Od: 20 paź 2015, 13:42


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]