wygaszenie decyzji

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 23 kwie 2014, 8:41

witam:)
Czy ma ktoś przykładową decyzję wygaszającą dot. pobytu w DPS... (Moja podopieczna przebywała w DPS i zmarła)
prosze o pomoc
pozdrawiam
Monika<<


Napisano: 23 kwie 2014, 8:56

Bardzo proszę :)

DECYZJA
Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 60 ust. 1-3, art. 61 ust. 1,2, art. 62 ust. 1, pkt 2, art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( tekst jednolity z 2013r. poz. 182 ze zm.) oraz Zarządzenia ...w sprawie upoważnienia ....do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, po rozpatrzeniu sprawy z urzędu dotyczącej:

.... zam. ....
strona nie żyje

ORZEKAM
O wygaśnięciu z dniem ...- decyzji administracyjnej nr ...... z dnia w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej w ...ul. ... oraz ustalenia opłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w ... ul. ...

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a., w związku ze śmiercią P. ...decyzja administracyjna nr ...z dnia ... w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej w ... ul. ... oraz ustalenia opłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w ... ul. .... staje się bezprzedmiotowa, począwszy od ...
W dniu .... do tut. Ośrodka wpłynęła informacja o zgonie P. ..., który nastąpił ..... ( dowód: kserokopia Odpisu skróconego aktu zgonu wydanego przez USC w ... nr ....).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ..., w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Niniejsza decyzja na podstawie art.2 ust.1, pkt 1 lit.c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
( Dz. U. Z 2006r. Nr 225, poz. 1635) jest wolna od opłaty skarbowej.

Do wiadomości :
1. DPS
2. a/a
Percia

Napisano: 23 kwie 2014, 8:58

Bardzo dziękuje za pomoc
pozdrawiam :)
Monika<<


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]