zwrot zasiłku okresowego

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 20 maja 2014, 15:10

Proszę o opinie w sprawie. Art. 99 naszej ustawy mówi, że osobie której przyznano emeryturę lub rentę za okres za który wypłacono zasiłek stały lub okresowy, ZUS wypłaca to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków. Mam taki przypadek. Mężowi mojej podopiecznej ZUS w lutym/14 spłacił rentę za okres od 1 maja/13 do 28 lutego/14. Dowiedzieliśmy się o tym w maju/14, podczas wywiadu, bo podopieczna złożyła wniosek o pomoc. W zeszłym roku podopieczna miała przyznany z. okresowy w maju, potem we wrześniu, w październiku, w styczniu i w lutym tego roku. Wydaliśmy więc 5 decyzji. Zawsze był to z. okresowy przyznany tylko na jeden miesiąc. Czy w tym przypadku art. 99 ma zastosowanie i czy ZUS wypłacając teraz mężowi rentę ma ją pomniejszać o te 5 z. okresowych, które rodzina otrzymała ? Proszę o radę.
Alka


Napisano: 21 maja 2014, 9:55

jeśli zasiłek okresowy był przyznany ze względu na możliwość uzyskania świadczeń z innego systemu ubezpieczeń - to zus powinien oddać kwotę zasiłku, która przypadała na męża strony
abc

Napisano: 21 maja 2014, 12:34

ja uchylałam zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby wysłałam pismo do ZUS o zwrot połowy świadczeń przypadających na osobę która otrzymała świadczenie oto wzór decyzji :

Decyzja nr GOPS.PS.........

Na podstawie art. 8, art. 38, art. 99, art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz w trybie art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) działając z upoważnienia XXXXXX

POSTANAWIA SIĘ

uchylić w całości decyzję nr XXXXXX z dnia ......................przyznającą zasiłek okresowego z powodu długotrwałej choroby na okres od dnia 01.02.2014 r. do dnia 30.04.2014 r. i odmówić wypłaty zasiłku okresowego za okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją ............................przyznano Pani pomoc finansową w formie zasiłku okresowego. Świadczenie to przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Na podstawie złożonych w dniu 27.03.2014 r. dokumentów stwierdzono, że przyznano Pani mężowi rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 01.08.2013 r. Zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres za który uzyskano dochód. Oświadczyła Pani, że mąż otrzymał nadpłacone świadczenie w łącznej kwocie 8200 zł. Oznacza to, że Pani sytuacja finansowa uległa zmianie z uwagi na pozyskanie własnych dochodów, których wysokość przekracza kwotę 916,00 zł miesięcznie, stanowiącą kryterium dochodowe 2-osobowego gospodarstwa domowego. Mając na uwadze, że sytuacja strony uległa zmianie i dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe należy stwierdzić, że od 01.02.2014 r. rodzina nie kwalifikuje się do pomocy w formie zasiłku okresowego. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 99 ust. 1, 2 ustawy o pomocy społecznej "osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub zasiłek okresowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłacanych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty na rachunek bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej.  W przypadku zasiłku okresowego przyznanego rodzinie świadczenie pomniejsza się o część kwoty przypadającą na tę osobę, której przyznano emeryturę lub rentę”. W związku z powyższym tut. Ośrodek wystąpił do ZUS o pomniejszenie  Pani mężowi renty o kwotę 260 zł z tyt. wypłaconych zasiłków okresowych przypadających na osobę za okres od 01.02.2014 do dnia 31.03.2014 r. Wobec powyższego podjęto decyzję jak w sentencji.
Andzik

Napisano: 22 maja 2014, 8:26

Do Andzik: ale Ty uchylałaś decyzję z tego roku, świeżą i to jedną, którą przyznałaś z. okresowy na 3 m-ce. A ja przyznała 5 z. okresowych i wydałam 5 decyzji i to w zeszłym roku. Nie było ciągłości. Proszę o kolejne opinie.
Alka

Napisano: 23 maja 2014, 10:01

Według mnie powinnaś po kolei uchylać każde decyzje bo pomost Cię nie przepuści inaczej dobrze by było zrobić w jednej decyzji
Andzik


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]