Od kiedy pomoc

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 17 cze 2014, 14:46

Witam
Osoba przebywa z własnej woli (bez skierowania ops) w schronisku dla bezdomnych od dnia 26 kwietnia.
Podanie o pomoc składa 5 maja - chce pomoc w formie posiłków w tym schronisku.
Od kiedy przyznać te posiłki?
Ja stoję na stanowisku że od 5 maja - czyli od dnia złożenia wniosku.
To nic że przebywa od 26 kwietnia. Schronisko wiedząc o tym (mają tam pracownika socjalnego) mogło ta osobę żywić z własnych środków do 5 maja.
Proszę o wasze opinie za które z góry dziękuję.
Lake_drums


Napisano: 17 cze 2014, 17:30

Dać posiłki od 26 kwietnia- człowiek musiał jeść. - ale warunek ( osoba bezdomna)
zzzzz

Napisano: 17 cze 2014, 18:55

na pewno można od 1 maja
mozna się zgodzić i opłacić celówką od 26 kwietnia - wasza wola, tragedii nie bedzie ( to nie stały ani okresówka )
schroniska mogą przyjmowac intrwencyjnie, ale powinni niezwłocznie dopilnowac formalności
migdał

Napisano: 17 cze 2014, 19:03

..bez przesady..co za problem opłacić żywienie od dnia pobytu w schronisku..?..wystarczy dobrze opisać sprawę..
schroniska ledwo zipią i rarytasów tam nie wyjadają..ponadto dobrze jest współpracować z placówką i czasem iść na rękę, gdyż w sezonie zimowym trzeba się prosić czasem o przyjęcie ..
greentea
Stażysta
Posty: 94
Od: 07 kwie 2014, 17:35

Napisano: 17 cze 2014, 19:45

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w postaci gorącego posiłku, który opłaci gmina można przyznać tylko ze skutkiem na przyszłość.. a więc od dnia doręczenia decyzji stronie, pod warunkiem, że albo decyzja zgodna w całości z żądaniem strony albo decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. W pozostałych przypadkach decyzja zostanie wykonana z dniem uprawomocnienia się decyzji....

do świadczeń niepieniężnych oraz do zasiłków celowych nie ma zastosowania art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej

3. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

jako przykład:


Z treści tego wniosku wynika, że skarżąca domagała się w nim przyznania swojej matce specjalistycznych usług opiekuńczych na okres poprzedzający złożenie wniosku i na okres następujący po jego złożeniu. Przepis art. 36 pkt 2 lit. m) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) zalicza specjalistyczne usługi opiekuńcze do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej. W myśl art. 106 ust. 3 zd. 1 ustawy o pomocy społecznej świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek z wymaganą dokumentacją. Unormowanie to nie dotyczy świadczeń niepieniężnych a więc i specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, tak jak inne świadczenia niepieniężne, mogą być przyznawane jedynie na przyszłość (por. wyrok NSA z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt I OSK 966/10 - Lex nr 784374). Z ich istoty wynika bowiem, że nie mogą być one przyznane z datą wsteczną, gdyż o ich przyznaniu decyduje aktualna sytuacja osoby uprawnionej (rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności - art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej), którą w myśl art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej ustalana jest przed datą wydania decyzji.

Wyrok

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

z dnia 28 lutego 2012 r.
[Dodaj notatkę]

II SA/Lu 893/11

Z istoty specjalistycznych usług opiekuńczych, jako świadczeń niepieniężnych, wynika, że nie mogą być one przyznane z datą wsteczną, gdyż o ich przyznaniu decyduje aktualna sytuacja osoby uprawnionej, która w myśl art. 106 ust. 4 u.p.s. ustalana jest przed datą wydania decyzji.
Rajski


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]