dotacja - Karta Dużej Rodzin

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 08 lip 2014, 9:16

Mam pytanie odnośnie dotacji przyznanej na realizacje Karty Dużej Rodziny. Na co można ją przeznaczyć? Podobno nie można na wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługa KDR.
JustynaM


Napisano: 08 lip 2014, 11:19

z informatora MPIPS wywnioskować można, że wynagrodzenia jak najbardziej mogą być finansowane z dotacji. Sugerują umowę zlecenie lub dodatek zadaniowy
Troglodite
Stażysta
Posty: 50
Od: 08 sty 2014, 17:15
Polska, Polska

Napisano: 08 lip 2014, 11:23

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-ro ... samorzadu/

Komunikat w sprawie wykorzystania przez gminy dotacji celowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnychZgodnie z §25 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,koszt realizacji Programu wynosi 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną. Jest on finansowany ze środków budżetu państwa, w 2014 r. z rozdziału 85295 § 2010. Środki finansowe przekazane w jego ramach mogą zostać wykorzystane na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym np. dodatki zadaniowe) wraz z pochodnymi zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy,
- materiały biurowe (m.in. toner, papier itp.),
- koszty usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia pracowników i ich delegacje.

Wydatki powinny być ponoszone w odpowiednich paragrafach wydatkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Minister Finansów dokonał podziału środków na poszczególne województwa w oparciu o zaproponowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podział środków finansowych na poszczególne gminy uwzgledniający szacunek liczby rodzin wielodzietnych w poszczególnych gminach. Określając wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, wzięto pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie rodzin wielodzietnych w Polsce wynikające z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Biorąc pod uwagę rozkład ludności w Polsce w ujęciu terytorialnym, oszacowano potencjalną liczbę wniosków przypadających na gminy.

Przyznana gminie dotacja wynika z następującego obliczenia: (8,93 zł x szacowana liczba rodzin wielodzietnych w danej gminie)

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby rodzin niż szacowano, na koniec roku konieczne będzie dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych, z uwzględnieniem liczby rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny.
madzia11


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]