UZASADNIENIA DECYZJI, PODSTAWY PRAWNE

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]

Moderator: heiland

Napisano: 13 lip 2014, 19:34

Kto w Waszych ośrodkach zajmuje się ww. sprawami..?
Np. należy opracować odmowę świadczenia z MOPS..główkę podstawy prawnej i skonstruować całą decyzję..
Który dział i za co jest odpowiedzialny ?
greentea
Stażysta
Posty: 94
Od: 07 kwie 2014, 17:35


Napisano: 13 lip 2014, 19:58

pracownik socjalny odpowiedzialny za swój rejon, mam właśnie problem ze skonstruowaniem decyzji uchylającej zasiułek stały, powód przekroczone kryterium (członka rodziny wspólnie gospdarującego), greentea czy pomożesz?
pr. socj.

Napisano: 13 lip 2014, 21:52

..czyli pracownik socjalny odpowiedzialny za wszystko..a co z obowiązkami działy decyzji..?..proszę o kontakt na priv- pracowniku socjalny..;)
greentea
Stażysta
Posty: 94
Od: 07 kwie 2014, 17:35

Napisano: 13 lip 2014, 22:24

greentea dzięki, jutro od rana odezwę się, tylko poproszę Twój mail albo gg.
pr. socj.

Napisano: 13 lip 2014, 22:29

..mam konto na tym forum...wiadomości zazwyczaj odczytuję..;)
greentea
Stażysta
Posty: 94
Od: 07 kwie 2014, 17:35

Napisano: 13 lip 2014, 22:35

ok, tylko nie wiem jak wysłać :( , nie widzę namiarów..
pr. socj.

Napisano: 13 lip 2014, 22:59

yy...
należy się zarejestrować i wysłać wiadomość..proste..
greentea
Stażysta
Posty: 94
Od: 07 kwie 2014, 17:35

Napisano: 14 lip 2014, 8:12

greentea a mam prośbę do Ciebie, mogłabyś na forum podać przykładową decyzję, zarejestruję sie innym razem, bardzo proszę... zależy mi na czasie.
pr. socj.

Napisano: 14 lip 2014, 9:55

Na podstawie art. 104,108 i 163 K.p.a.(j.t.Dz.U.z 27.02.2013, poz.267), art.8 ust.1, pkt 1, art.37 ust. 1 pkt 1, art.37 ust.2 pkt 1 w związku z art.106 ust.5 i art. 110 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz.U.z 2013 r.,poz.182) oraz Zarządzenia Nr 19/2004 Burmistrza Miasta i Gminy …. z dnia maja 2004r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w .. do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej- po rozpatrzeniu wniosku z dnia
POSTANAWIAM
z dniem 1 czerwca 2014 roku uchylić decyzję nr OPS.8210…… z dnia ..2013 dotyczącą przyznania zasiłku stały dla osoby samotnie gospodarującej . Powodem uchylenia decyzji jest przekroczone kryterium dochdowe.Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej " decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art.11,12 i 107 ust.5.<br> Na mocy decyzji nr OPS.8210….09.2013 z dnia 2013/09/13 przyznany został Panu zasiłek stały od 1 września 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Obecnie nastąpiła zmiana w Pana sytuacji dochodowej. W związku z tym na podstawie przeprowadzonej aktualizacji wywiadu środowiskowego oraz przedłożonych dokumentów ustalono, iż w miesiącu maju b.r. uzyskał Pan następujący dochód:<br>1. zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł,<br>2. wynagrodzenie z pracy wysokości 482,28zł/netto/. W tym stanie faktycznym i prawnym na podstawie art. 8 ust.3 w związku z art. 8 ust.4 ustawy o pomocy społecznej ustalono,że Pan uzyskał dochód w łącznej kwocie 635,28 zł. Dochód ten jest wyższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. od kwoty 542,00zł. W tym stanie faktycznym z uwagi na posiadanie dochodu, którego wysokość przekracza kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, zasiłek stały od dnia 1 czerwca 2014r. nie przysługuje.<br>W związku z powyższym decyzja jest uzasadniona, tak więc orzeczono jak na wstępie.Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadano w oparciu o art. 108 k.p.a. ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.
POUCZENIE
Stosownie do art. 109 ustawy o pomocy społecznej, korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej zobowiązani są poinformować kierownika tut. Ośrodka o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.<br>Należności z tytułu wydatków na świadczenia pomocy społecznej oraz nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu przymusowemu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
bartek

Napisano: 14 lip 2014, 11:45

U nas nie ma działu decyzji/świadczeń ja jestem pracownikiem socjalnym, mam niepełny teren, piszę wszystkie decyzje, klepię wszystko do pomostu, robię listy wypłat, sprawozdania, ponadto mam całą przemoc, jestem przewodniczącą ZI-a tym samym odpowiadam za wszystkie dokumenty z tego tytułu itd...
prac. socjalny

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]