Niebieskie Karty- zakonczenie

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 26 sie 2014, 9:07

Proszę o pomoc w sprawie zakończenia Niebieskiej Karty. Nie wiem po jakim czasie można zakończyć Niebieską Kartę. Ofiara nie chce aby trwał monitoring przez dzielnicowego jak i pracownika socjalnego pomimo tego, że karta założona została ok 1,5 miesiąca temu, nie współpracuje z grupa roboczą. Zastanawiam się czy jest możliwość zakończenia Niebieskiej Karty po tak krótkim czasie od założenia????
Anna Emilia


Napisano: 26 sie 2014, 14:14

Ofiara może "nie chciec" współpracować, może wam nawet utrudniać pracę ale to nie zwalnia was z pracy. Przesłanki do zakonczenia NK sa w rozporządzeniu ale one kwalifikują do zakończenia NK.
Hera

Napisano: 26 sie 2014, 14:59

Dziękuje, czyli mam rozumieć że karta może być zakończona w myśl paragrafu 18 punktu 2 rozporządzenia w sprawie procedury niebieska karta. Podzielam w zupełności opinie dotyczącą tego że pomimo braku współpracy z ofiarą powinniśmy nadal monitorować sytuacje rodzinną i pracować w ramach procedury niebieskiej karty. Ale to tylko moja opinia a nie innych członków Grupy Roboczej. Dziękuję :)
Anna Emilia

Napisano: 26 sie 2014, 20:16

§ 18. 1. Zakończenie procedury następuje w przypadku:
1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

nie ma możliwości zakończenia procedury... skoro piszesz, że jest ofiarą to przemoc w rodzinie trwa..... jeżeli ofiara nie współpracuje rób swoje, wypełnij formularze, które się da...

jeżeli po zrealizowaniu procedury nadal będziesz przekonana o przemocy w rodzinie.....

1) zawiadomienie do prokuratury
2) zawiadomienie sądu rodzinnego, gdy są małoletnie dzieci

prokuratura umorzy bo to pewniak.. ale ty śpisz spokojniej.. bo jak kogoś zaciukają nie daj Bóg, to przynajmniej próbowałaś...

rodzinny na pewno nie zlekceważy sprawy - wszczęcie post. z urzędu i heja...

a procedura nadal trwa...
Rajski

Napisano: 28 sie 2014, 13:17

w tym przypadku nie ma małych dzieci, jest starsza, schorowana kobieta (niedawno była w szpitalu), która boi się syna który nadużywa alkoholu,syn zgłoszony jest do Gminnej Komisji Alkoholowej ale ta procedura trwa a po spożyciu alkoholu jest agresywny i nieobliczalny. Kobieta boi się że po wizycie policjanta w domu syn wpadnie w szał i ona nie zdąży nawet zadzwonić na komisariat policji.Ta Pani mieszka z drugim synem który pracuje na różne zmiany, więc nie zawsze jest w domu (do tego syna również W/w skacze do bójki) a Pani za każdym razem jak jest policjant to zaprzecza, że była założona niebieska karta i każe mu opuścić dom, nie chce żadnej pomocy z jego strony. Więc grupa robocza stwierdziła że jak Pani nie chce żadnej pomocy to trzeba zakończyć procedurę niebieskiej karty..... dlatego zastanawiam się czy po prostu można tak zakończyć niebieską kart e.....
Anna Emilia

Napisano: 28 sie 2014, 18:14

Wg. mnie kategorycznie nie..

Jeżeli nie macie wątpliwości, że w domu przemoc w rodzinie, ze facet jest agresywny

1) w takiej sytuacji zawiadomiłbym prokuraturę, z dokładnym opisem sprawy

2) w zawiadomieniu wskazałbym na brzmienie kodeksu postępowania adminsitracyjnego i zawnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego...

Art. 275a. (211) § 1. Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżonemu o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.
§ 2. W postępowaniu przygotowawczym środek przewidziany w § 1 stosuje się na wniosek Policji albo z urzędu.
§ 3. Jeżeli wobec oskarżonego, zatrzymanego na podstawie art. 244 § 1a lub 1b, zachodzą podstawy do zastosowania środka zapobiegawczego przewidzianego w § 1, Policja niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od chwili zatrzymania, występuje z wnioskiem do prokuratora o zastosowanie tego środka zapobiegawczego; wniosek powinien być rozpoznany przed upływem 48 godzin od chwili zatrzymania oskarżonego.
§ 4. Środek przewidziany w § 1 stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nie ustały przesłanki jego stosowania sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, na wniosek prokuratora, może przedłużyć jego stosowanie na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące.
§ 5. Wydając postanowienie o nakazie opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego można, na wniosek oskarżonego, wskazać mu miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe. Placówkami wskazanymi do umieszczenia oskarżonego nie mogą być placówki pobytu ofiar przemocy w rodzinie.

3) zawiadomienie musi być konkretne - konkretni świadkowie wraz z adresami do doręczeń, konkretne dowody itp itd


jezeli takie zawiadomienie nie poskutkuje tj. prorok odmówi wszczęcia postępowania zaskarżyłbym do sądu... to na pewno postkutkuje...

jeżeli sąd nie pójdzie po rozum do głowy to chyba do wszystkich świętych trzeba się modlić...

my zrobiliśmy już chyba wszystko....aaaaaa no i jeszcze uwaga lub interweencja nam została... wtedy wszyscy szybko i wszystko będą robić....
rajski


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]