odmowa zasiłku okresowego

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 03 wrz 2014, 23:11

Co zrobić, gdy jeden z małżonków wspólnie gospodarujących (+ 3 dzieci) uchyla się od współpracy z pracownikiem socjalnym. Żona natomiast wykonuje prace społecznie użyteczne i raczej nie przemęcza się w poszukiwaniu stałej pracy. Już raz odmówiłam tej rodzinie (ok rok temu) pomocy ze względu na to, że mąż przestał wykonywać prace społecznie użyteczne jak twierdził ze względu na nieporozumienia z opiekunami i SKO uchyliło moją decyzję. Z środowiska dochodzą również sygnały,że mąż nadużywa alkoholu (będąc u nas w OPS dało się od niego wyczuć woń alkoholu), żona zaprzecza jakoby miał taki problem.. Chciałabym ponownie odmówić pomocy ale skoro żona się "udziela" to ręce mam pewnie związane, i dalej będą wyciągać ponad 900 zł zasiłku.. Czy ma ktoś może pomysł jak postąpić w tej sytuacji?
Młoda90
Praktykant
Posty: 2
Od: 03 wrz 2014, 22:10


Napisano: 04 wrz 2014, 9:04

ale jak zona sie udziela? pracami społ użytecznymi? to jest czasowe a klient ma obowiazek szukac pracy , kontrakt na poszukiwanie zatrudnienia , oferty pracy , wizyta u terapeuty uzaleznien itd
lolka 27

Napisano: 09 wrz 2014, 11:36

bardzo prosto odmowa , gorzej jak są dzieci.
Wredna1

Napisano: 09 wrz 2014, 13:44

kontrakt socjalny - jak się nie wywiążą, to odmowa. Daj każdemu z nich kartę aktywności zawodowej i niech np. w ciągu 1 miesiąca odwiedzą po 20 zakładów pracy w okolicy.
Asia4

Napisano: 09 wrz 2014, 14:19

JAK Asia4
tu masz uzasadnienie SKO UTRZYMAŁO w mocy NASZĄ ODMOWĘ

Ustawa o pomocy społecznej (art. 2 ust. 1) stanowi, że "pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości". Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, "pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka". Ponadto "osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej" (art. 4). Brak współdziałania osoby czy rodziny z pracownikiem socjalnym, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia (art. 11 ust.2). Przytoczone przepisy wskazują, że osoby korzystające z pomocy społecznej powinny zmierzać do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Celem pomocy społecznej nie jest utrzymywanie osób i ich rodzin, które nie chcą podjąć trudu wyjścia z ciężkiej sytuacji życiowej. Dlatego też osoby korzystające z pomocy społecznej mają obowiązek współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej rodziny, pod rygorem odmowy przyznania świadczenia. Podaniem z dnia 19.05.2014 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pomocy finansowej. W tym dniu wydano Panu kartę aktywności zawodowej w celu poszukiwania pracy. Pracownik socjalny przedstawił ofertę pracy w firmie ................ w miejscowości ...................., z którą był Pan zobowiązany się skontaktować w dniu .......................podczas giełdy pracy. Ponadto zobowiązano Pana do dostarczenia wypełnionej karty aktywności zawodowej poświadczonej przez minimum 10 zakładów pracy . W dniu 23.05.2014 r. podczas przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że rodzina zgłasza potrzebę pomocy finansowej na żywność. W rodzinie występują problemy z art. 7 ustawy o pomocy społecznej: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo i bezrobocie. Źródłem utrzymania jest zasiłek stały i pielęgnacyjny w łącznej kwocie 532,50 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosi 912,00 zł. W dniu 29.05.2014r. zgłosił się Pan do tut. Ośrodka, potwierdził Pan że nie uczestniczył w giełdzie pracy do czego został zobowiązany, poinformowano o konieczności uczestnictwa w giełdzie pracy w dniu 12.06.2014 o godzinie 10.00 w .................. . Jednocześnie zobowiązał się Pana do dostarczenia wypełnionej karty aktywności. Dokument ten należało dostarczyć w terminie do dnia 02.06.2014 r. Z zobowiązania nie wywiązano się, ponadto nie uczestniczył Pan w giełdzie pracy w dniu 12.06.2014r. Z przedstawionych powyżej faktów wynika, że nie poszukuje Pan pracy i nie chce poprawić sytuacji rodziny. Pomoc społeczna nie może stanowić stałego źródła utrzymania, zwłaszcza gdy dotyczy osób, które mają wszelkie warunki do podjęcia pracy. Od kwietnia 2009 r. Pana rodzina objęta jest pomocą społeczną w formie finansowej, jak i pobytu w ŚDS, pracy socjalnej. Wielokrotnie informowano i zobowiązywano do współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, motywowano do poszukiwania przez Pana pracy. Informowano o możliwości przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych dla żony w sytuacji podjęcia przez Pana zatrudnienia. W tym czasie nie poczyniono starań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Tutejszy Organ analizując całokształt sytuacji rodziny, kierując się celami pomocy społecznej powziął przekonanie, iż aby rodzina osiągnęła aktywizację życiową i nie uzależniła się od świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, pomoc finansowa nie może być udzielana na dłuższy okres czasu i nie może mieć charakteru permanentnego. Ponadto nie współpracuje Pan w z pracownikiem socjalnym, dlatego w świetle powyższego, brak jest podstaw do przyznania pomocy finansowej. Wobec powyższego podjęto decyzję jak w sentencji.
kASIA 1234

Napisano: 10 wrz 2014, 8:05

Karta aktywności zawodowej - odwiedzić w ciagu miesiaca 20 zakladów pracy- to dobre dla dużego miasta a nie dla wsi popegerowskich , gdzie do najbliższego niedużego miasta jest ze 20 km a do tego nie jeżdzi żaden PKS. Poza tym uważam, że nie wolno pozostawić nieletnich dzieci bez pomocy. Same obiady w szkole to malo, dzieci musza jeść i śniadanie i kolację.
asd


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]