Podanie

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 18 lis 2014, 9:43

Jako nowa osoba proszę o informację, klient złożył podanie a w ślad za nim po kilku dniach nowe podanie że rezygnuje z pomocy i prosi o wycofanie swojego wniosku o pomoc, co w takim przypadku należy robić? W przypadku przeprowadzonego wywiadu i rezygnacja z pomocy to art. 105 § 2 a w takim?
sorok


Napisano: 18 lis 2014, 9:53

Wydajesz decyzję o umorzeniu postępowania- zgodnie z z art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego – organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Pozdrawiam :)
Percia

Napisano: 18 lis 2014, 9:58

Dziękuję ślicznie Perciu.
sorok

Napisano: 18 lis 2014, 10:14

:)
A żeby było Ci łatwiej ( oj ja mam bardzo ciężki poranek)- to wklejam wzór decyzji

DECYZJA
O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm. ) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w

ORZEKA
O umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek z dn.... w sprawie przyznania ....

Uzasadnienie:

W dniu .... Pan .... złożył wniosek o przyznanie pomocy ...
Dnia ... Pan .... złożył oświadczenie, że rezygnuje z rozpatrywania wcześniej złożonego wniosku.

Zgodnie z art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego – organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

W związku z powyższym postępowanie administracyjne na wniosek z dnia..... zostaje umorzone.

POUCZENIE
Jeżeli Pan/i uważa, że niniejsza decyzja nie jest zgodna z przepisami lub ze stanem faktycznym, może Pan/i wnieść odwołanie do:
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w..., w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (na podstawie art.129 KPA) za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ...

W przypadku nie wniesienia odwołania w terminie, decyzja staje się prawomocna.

Odwołanie można sporządzić na piśmie lub ustnie do protokołu.
Odwołanie powinno zawierać:

Nazwisko i imię oraz dokładny adres osoby wnoszącej odwołanie znak i datę zaskarżonej decyzji, określenie oraz uzasadnienie wniosków i zarzutów, podpis osoby wnoszącej odwołanie lub podpisującej z upoważnienia.
Odwołanie jest wolne od opłat

Do wiadomości :
1.a.a
Percia

Napisano: 18 lis 2014, 15:15

Przepiękne dzieki Perciu. Też mam ciężki dzień.
sorok

Napisano: 18 lis 2014, 21:41

Sto lat Percia!!!!!!!
Rajski
Referent
Posty: 235
Od: 11 wrz 2014, 17:01


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]