skarga

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]

Moderator: heiland

Napisano: 16 sty 2015, 8:29

Witajcie
Mam prośbę ma ktoś może wzór odpowiedzi na skargę, która jest nie zasadna, jestem nowy w temacie i będę wdzięczny za pomoc
Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
many


Napisano: 16 sty 2015, 8:30

Zapomniałem dodać, że jest to skarga na pracownika socjalnego.
many

Napisano: 16 sty 2015, 10:19

Nie ma wzoru odpowiedzi na skarge. odpowiadasz w postaci pisma wyjaśniającego powolując się na skargę z dnia.........w sparwie............ i krotko opisujesz co było przedmiotem skargi. Potem piszesz, że przeprowadziłes postępowanie wyjasniające i na tej podstawie stwierdasz, że skarga nie jest zasadna bo............( podajesz argumenty).
cdsa

Napisano: 16 sty 2015, 12:35

Ostatnio pisałam coś takiego:

Pan ...
zam.: ...

Odpowiedź na skargę

Na podstawie art.237 § 3 i art.238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267 z późn.zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz.46), po rozpatrzeniu skargi z dnia ... 2014 r. na czynności pracownika socjalnego Pani ... – zawiadamiam, że skarga jest bezzasadna.

Uzasadnienie

W dniu ... 2014 r. Pan ... wniósł do Kierownika Ośrodka ... skargę na czynności pracownika socjalnego ... , dotyczącą umożliwienia wglądu w akta sprawy.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy – stwierdzam, że: ... Opisać sytuację.

Po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawą oraz w świetle wyjaśnień pracownika socjalnego -stwierdzam, że wszelkie czynności administracyjne podejmowane przez pracownika socjalnego są zgodne z przepisami obowiązującego prawa. Skarga na czynności pracownika socjalnego jes bezzasadna.

Pouczenie

1. Odmowa załatwienia skargi może spowodować ponowienie skargi.
2. W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na skargę – stosownie do art.239 § 1 Kpa – podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
Esia

Napisano: 16 sty 2015, 13:32

Dzięki
many

Napisano: 16 sty 2015, 14:11

Co robicie z anonimami
aniaka

Napisano: 16 sty 2015, 14:24

Zgodnie z art. 237 § 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz. 46), po rozpatrzeniu skargi z dnia 05.11.2014r. w sprawie ... zawiadamiam, że złożona skarga jest bezzasadna.

W dniu 05.11.2014 roku złożył Pan w tut. Ośrodku skargę ma zachowanie pracownika socjalnego

W dniu 06.11.2014 roku pracownik socjalny tut. Ośrodka złożyła wyjaśnienie odnośnie wskazanych przez Pana okoliczności. Z przedłożonego wyjaśnienia wynika iż

Reasumując powyższe z toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz z przytoczonej przez Pana w skardze treści i formy prowadzonej rozmowy brak jest jakichkolwiek cech rażącego zachowania się pracownika socjalnego.


Pouczenie
1. Odmowa załatwienia skargi może spowodować ponowienie skargi.
2. W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na skargę- stosownie do treści art.239§ 1 Kpa- podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
1bas1

Napisano: 16 sty 2015, 19:28

Jeszcze raz dzięki wszystkim
Pozdrawiam i miłego weekendu...
many

Napisano: 16 sty 2015, 19:52

229 kpa, rada gminy ma wiedzieć
...

Napisano: 19 sty 2015, 12:40

... o skardze na Kierownika, ale nie o skardze na pracpwnika socjalnego.
Esia

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]