radny beneficjentem

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]

Moderator: heiland

Napisano: 20 sty 2015, 8:36

Czy liczycie do dochodu rodziny diety radnego (800,00zł) , który ubiega się o zasiłek okresowy? w ustawie jest mowa , że nie liczymy stypendiów i prac społecznie użytecznych. Jak Wy robicie?
Elkka


Napisano: 20 sty 2015, 10:08

nikt nie miał takiego przypadku?
Elkka

Napisano: 20 sty 2015, 10:48

dieta radego jest dochodem
madzia11

Napisano: 20 sty 2015, 12:51

dzięki, to mam problem bo radny się z tym nie zgadza. Jak mam mu to wytłumaczyć zeby dotarło
Elkka

Napisano: 20 sty 2015, 13:08

Najprościej art. 8 ust.3 i 4 ustawy o pomocy społecznej :)
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, [url]bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania[/url], jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Wiem, łatwo nie będzie ...
Oprócz diety niektórzy radni mają jeszcze inne dochody np. inkaso lub za udział w pracach komisji
Percia

Napisano: 20 sty 2015, 14:00

Bardzo dziękuję, tak mu to przedstawię i zobaczę co będzie.
Elkka

Napisano: 20 sty 2015, 15:36

http://wartowiedziec.org/index.php/pomo ... dla-sotysa
Dietę sołecką wlicza się do dochodu, od wysokości którego zależy przyznanie
pomocy społecznej. Wyrok WSA w Krakowie z 2 grudnia 2014 r. sygn. III SA/Kr
786/14.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że przepis art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy
społecznej stanowi zamknięty katalog świadczeń, których do dochodu się nie
wlicza, a to oznacza, iż wyłącznie wskazane w tym przepisie źródła przychodu
nie są uwzględniane przy obliczaniu dochodu na potrzeby ustalenia prawa do
świadczeń z pomocy społecznej. W katalogu wyłączeń nie znajduje się jednak
przychód uzyskiwany z tytułu diety przysługującej sołtysowi, a zatem jej
uwzględnienie przy wyliczaniu dochodu należy uznać za prawidłowe. Ustawa o
pomocy społecznej stanowi w tym zakresie kompletną regulację.

Źródło: CBOSA
zuzanka

Napisano: 20 sty 2015, 15:43

Bardzo dziękuję, ten wyrok będzie dobrym argumentem w tłumaczeniu naszych racji Panu Radnemu... :)
Elkka

Napisano: 20 sty 2015, 19:37

Ellka - nie tłumacz
zrób wywiad, dolicz, niech sie odwołuje

w piśmie przewodnim do sko zacytuj podany przez Zuzanke wyrok, by o im ułatwić ;)
fiołek1

Napisano: 20 sty 2015, 23:37

Nie przejmuj się radnym, rób swoje a jak mu nie pasuje to niech się odwołuje ;) nie masz obowiązku go przekonywać
Pozdrawiam.
lotsy'


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]