wywiad na zlecenie PCPR

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]

Moderator: heiland

Napisano: 22 kwie 2015, 14:54

Co myślicie o tej interpretacji?
Dla mnie bzdura!
http://www.prawnikwpomocyspolecznej.pl/ ... skowy.html
wondawonda


Napisano: 23 kwie 2015, 9:03

pcpry maja pracowników socjalnych i oni niech idą w teren i robia wywiady, nam nie pomagaja w niczym wiec nie widze powodu mowic o życzliwosci o ktorej mowa w interpretacji
lolka 27

Napisano: 23 kwie 2015, 11:57

Tylko co zrobisz jak tobie przyjdzie wydać decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu świadczeń nienależnie pobranych albo kolega ze świadczeń / funduszu będzie musiał orzec o umorzeniu / rozłożeniu na raty zwrotu z FA - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ??

Dasz odmowę bo innemu ośrodkowi nie chciało się przeprowadzić wywiadu??

Skoro są podstawy prawne to czemu nie możemy sobie pomagać??

dzisiaj ty odmawiasz... jutro odmówią tobie... Tymczasem wsa będzie uchylało decyzje bo brak należytego ustalenia sytuacji dochodowej zdrowotnej strony...
zzzwzzz

Napisano: 23 kwie 2015, 13:33

temat nie dotyczy czy nam się chce czy nie tylko czy są podstawy prawne.
pracownik ops

Napisano: 23 kwie 2015, 13:47

zzzwzzz pisze:Tylko co zrobisz jak tobie przyjdzie wydać decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu świadczeń nienależnie pobranych albo kolega ze świadczeń / funduszu będzie musiał orzec o umorzeniu / rozłożeniu na raty zwrotu z FA - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ??

Dasz odmowę bo innemu ośrodkowi nie chciało się przeprowadzić wywiadu??

Skoro są podstawy prawne to czemu nie możemy sobie pomagać??

dzisiaj ty odmawiasz... jutro odmówią tobie... Tymczasem wsa będzie uchylało decyzje bo brak należytego ustalenia sytuacji dochodowej zdrowotnej strony...


Tu nie chodzi o robienie wywiadów na zlecenie innych gmin- ten obowiązek wynika z ustawy. Chodzi o wywiady na zlecenie pcpr którego terytorium to przecież terytorium wszystkich gminy powiatu- działa na całym tym terenie i ma swoich pracowników socjalnych.
wondawonda

Napisano: 23 kwie 2015, 15:58

Wonda zgodzę się....

Zauważ jednak, że celem publikacji jest ustalenie czy to zgodne z prawem czy nie.... To że PCPR-y wysługują się pracownikami zatrudnionymi w ośrodkach to temat na odrębną dyskusję....

Zastanawiamy się czy pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku może czy też nie może przeprowadzić wywiad ... a nie czy to wynika z lenistwa czy też ze złej woli pracowników PCPR.
Rajski.

Napisano: 29 kwie 2015, 21:05

Dla mnie tez bez sensu, ale jak mus to mus
pracowniksocjalny

Napisano: 30 kwie 2015, 1:13

Całkowicie nie zgadzam się ze stanowiskiem Wondy i jej sprzymierzeńców.
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje wprost:
art. Art. 107. 1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103.
art. 36 Art. 36. Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1) świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
e) (uchylona),
f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
2) świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenia społeczne,
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
p) (uchylona),
q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
r) (uchylona).
Ponadto wywiad przeprowadza się dla celów innych niż świadczenia pomocy społecznej wg. odrębnych, ściśle określonych przepisów np. ustawa o systemie oświaty, świadczenia rodzinne (np. specjalny zasiłek opiekuńczy), ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (ubezpieczenie zdrowotne do 90 dni), ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tylko przed przydzieleniem asystenta rodziny i u rodzin wspierających)
Marylka

Napisano: 30 kwie 2015, 7:33

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 08.06.2012 r mówi o wywiadach środowiskowych dot. zarówno OPS jak też PCPR.
małaG

Napisano: 30 kwie 2015, 7:56

PCPR weźcie się k...a do roboty. Pozabierali wam dodatki i chcecie się nami wysługiwać!!!
wondawonda

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron