Decyzja do NFZ - wzór?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 16 cze 2015, 10:11

Witam,
czy któryś z tutejszych pracowników socjalnych byłby tak uprzejmy i podzielił się wzorem aktualnej decyzji do NFZ?
socjalny89
Praktykant
Posty: 34
Od: 27 maja 2015, 9:50


Napisano: 16 cze 2015, 11:23

Na podstawie art. 7 ust. 13, art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 tekst jednolity) oraz art. 2 ust. 1 pkt. 2, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr. 164, poz. 1027 ze zmianami), art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy ...z dnia ….. CZY o TAKĄ CHODZI?
blee

Napisano: 16 cze 2015, 11:43

Tak. Jestem w kropce bo niby mam wzór, ale nie ma on aktualnej podstawy prawnej, stąd moje zapytanie.
socjalny89
Praktykant
Posty: 34
Od: 27 maja 2015, 9:50

Napisano: 16 cze 2015, 12:36

Na podstawie art. 104 i art. 108 § 1 KPA, art. 2 ust 1 pkt 2, art. 7 ust 2, ust 3, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami),art. 8, art.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.163) § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r poz. 823) oraz Zarządzenia Nr WG 0050.238.2012 Wójta Gminy z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
1bas1

Napisano: 16 cze 2015, 12:44

Burmistrz Miasta i Gminy , dnia

Nr decyzji/2015
Pan/i


DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 108 z dnia 14.06.1960 r. KPA (Dz. U. z 2013 r. poz 267 ze zmianami ) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 2, art. 7 ust. 2, art. 50 ust. 1 pkt.2, art. 54 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust.4, ust. 7 pkt 1, pkt 2, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (test jednolity Dz. U. z 2015 poz. 581) i art. 8 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.163 ze zmianami ) oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz koszt świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej(Dz. U. z 2012 r. poz. 823) działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy z dnia roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej pozałatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

P O S T A N A W A I A M
przyznać:
- Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla Pani (PESEL) na okres od r. do r.

U Z A S A D N I E N I E
Zgodnie z ustaleniami pracownika socjalnego i z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pomoc w/w formie jest uzasadniona z uwagi na trudną sytuację zdrowotną i życiową rodziny. Pani spełnia przesłanki określone w ustawie o prawie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej , ponieważ nigdzie nie pracuje i nie posiada statusu osoby bezrobotnej. W związku z czym nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie art. 54 ust. 7 prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie niniejszej decyzji przysługuje przez okres 90 dni od dnia r. do r.
P O U C Z E N I EOtrzymują:
1.Pan/i 2.Narodowy Fundusz Zdrowia
3. a/a

(Data i podpis odbierającego)
xyzzz


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]