wzór oświadczenia

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: heiland

Napisano: 17 cze 2015, 10:33

proszę o wzór oświadczenia dla osoby podejmującej pracę dorywczą w celu rozpatrzenia wniosku o zasiłek pieniężny.
Będę bardzo wdzięczna! Odpowiedzi proszę udzielić na gops4@o2.pl
Paweł12


Napisano: 17 cze 2015, 11:29

oświadczam, że z pracy dorywczej w miesiącu ........... 2015 r. uzyskałem dochód w wysokości ................. zł.
jaa

Napisano: 17 cze 2015, 12:42

My do wywiadów dołączamy takie oto oświadczenia:

Imię i Nazwisko: Miejscowość: Data:
Adres:


OŚWIADCZENIE

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 §1 Kodeksu karnego: "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3", oświadczam, że.....

Podpis:

I prosimy petentów, aby dopisali "w miesiącu......... z tytułu prac dorywczych uzyskałem dochód w wysokości......" albo piszą, że nic nie uzyskali.
socjalny89
Praktykant
Posty: 34
Od: 27 maja 2015, 9:50

Napisano: 17 cze 2015, 17:24

Może to coś pomoże

art. 107 ust 5c. " Do oświadczeń, o których mowa w ust. 5b, przepis art. 57 ust. 3c stosuje się odpowiednio.
ust. 5d W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym
oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym w ust. 5b, można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.


art 57 ust 3c. Oświadczenia,(...) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
kizia

Napisano: 18 cze 2015, 13:47

,,Świadomy" a nie uprzedzony
janek 73

Napisano: 15 cze 2016, 10:58

Dzień dobry
Wątek stary, ale pozwolę podpiąć do niego swoje pytanie. Czy moglibyście podać podstawę prawną w oświadczeniu. W naszej jest art. 233 KK oraz art. 57 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej. O ile ten pierwszy jest jak najbardziej na miejscu, tak art. 57 budzi moje wątpliwości, ponieważ dot. DPSów.
Bardzo proszę o odpowiedź.
KiniaW

Napisano: 16 cze 2016, 12:01

KiniaW pisze:Dzień dobry
Wątek stary, ale pozwolę podpiąć do niego swoje pytanie. Czy moglibyście podać podstawę prawną w oświadczeniu. W naszej jest art. 233 KK oraz art. 57 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej. O ile ten pierwszy jest jak najbardziej na miejscu, tak art. 57 budzi moje wątpliwości, ponieważ dot. DPSów.
Bardzo proszę o odpowiedź.

art.233 K.K. i art. 109 Ustawy o Pomocy Społecznej
drzewkor
Praktykant
Posty: 1
Od: 22 paź 2008, 16:13
natolin, polska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]