klient zmienia m-ce zamiszkania - decyzja uchylająca

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: heiland

Napisano: 29 cze 2015, 8:15

wypłacaliśmy zasiłek stały, klient wyprowadza się teraz do innej gminy, pisaliście może ostatnio taką decyzję, proszę podajcie wzór.
Ania 4


Napisano: 29 cze 2015, 10:24

proszę....
Ania 4

Napisano: 29 cze 2015, 13:15

Hej podaj maila, to Ci wyślę
ewela87

Napisano: 29 cze 2015, 13:40

mam tylko słuzbowy, nie mam prywatnego..... proszę podaj na forum.... będę wdzięczna....
Ania 4

Napisano: 29 cze 2015, 14:44

to stwórz sobie nowy adres mailowy... przecież to proste.
haaaa

Napisano: 29 cze 2015, 15:05

Ewelka - ponawiam prośbę..
Ania 4

Napisano: 30 cze 2015, 9:22

DECYZJA
Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn.zm.) w związku z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163)
stwierdzam
wygaśnięcie z dniem 01 …….. r. decyzji znak: GOPS………..z dnia …………. r. przyznającej Pani …… zam. 37-……. zasiłek stały w okresie
od ……… r. do …………… r.
Niniejszej decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie
Pani …… dnia …………. r. pisemnie poinformowała, że zmienia miejsce zamieszkania i od ……….. r. będzie mieszkała na terenie gminy …... W związku
z tym na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego konieczne jest stwierdzenie wygaśnięcia decyzji znak: GOPS ……… z dnia ……… r.
w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, z uwagi
na fakt iż stała się ona bezprzedmiotowa.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ……….. za pośrednictwem Wójta Gminy w ……
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
ewela87

Napisano: 30 cze 2015, 10:33

dziękuje bardzo, z jakiego woj jesteś?
Ania 4

Napisano: 30 cze 2015, 11:57

Proszę bardzo, z podkarpacia
ewela87


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]