zasiłek stały.

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 09 lip 2015, 10:40

Klientaka, stopień umiarkowany, wskazania do pracy- zakład pracy chronionej- czy dalibyście zasiłek stały?
Zaznaczam, gmina wiejska, brak takich zakładów, tym bardziej, że jest to choroba psychiczna.
JOLANTA1


Napisano: 09 lip 2015, 11:52

wg ustawy o pomocy społecznej
Zasiłek stały przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
2. Zasiłek
całkowita niezdolność do pracy – całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
art.4 ust.2 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- tekst jednolity Dz.U.z 2011 nr 127 poz.721 z późn.zm.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
maruolaa

Napisano: 09 lip 2015, 12:00

Dzięki za odpowiedź. No, ja czytałam, i w moim rozumieniu, słusznie przyznałam ten zasilek, ale wiadomo, potem się budzą wątpliwości...
JOLANTA1


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]