zasiłek szkolny

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 21 sie 2015, 8:00

Witam mam prośbe proszę wyslijcie mi decyzje na zasiłek szkolny bo jetem nowa na stypendium a musze jutro wystawic decyzje a nie mam pojecia co i jak :(
Dziękuje za pomoc

Nowa jestem
nowa na stypendium


Napisano: 21 sie 2015, 8:33

pomoże mi ktoś proszę was
nowa na stypendium

Napisano: 25 sie 2015, 15:10

..........., dnia

OPS. ..../2010
................................
......................
..................................

reprezentowana przez Panią .................................... przedstawiciela ustawowego.

Decyzja

Na podstawie art. 90e, art. 90m ust.1, art.90n ust. 1 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Uchwały nr XX.......... Rady ............r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie ..., Uchwały Nr............ w sprawie udzielenia..................... upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych (Dziennik Urzędowy Województwa .......... z ...........) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
przyznaję
uczennicy .............................................................. zasiłek szkolny w wysokości ..............., w miesiącu .......................w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.
Sposób wypłaty: gotówka, wypłata w terminie do dnia …................r.
Zasiłek płatny w kasie ..................
Uzasadnienie:

W dniu ........ r. został złożony przez Panią ................................., przedstawiciela ustawowego uczennicy ........................, wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. Wniosek został umotywowany tym, że w dniu .....................
Na podstawie dokumentów zgromadzonych w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczennicy ........................... ustalono, że spełnia ona ustawowe przesłanki
do uzyskania zasiłku szkolnego.
Mając na uwadze powyższe, postanawiam jak na wstępie.


Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
…........ za pośrednictwem tut. Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Otrzymują:
1. Pani .....................................................
2. a/a.
atka2


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]