Postępowanie WZÓR

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 09 wrz 2015, 11:39

Witam czy taka forma wszczęcia postępowania jest dobra


Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego


Ośrodek Pomocy Społecznej w ……………….. działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie …………………………………………….

Pouczenie:
1. Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Skorzystanie z powyższego prawa winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy OPS w ………………., ul…………………….., tj. od godz. ……… do ……………
2. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
Zgodnie z art. 41 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 Kodeksu, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
3. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.
4. Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu.
5. Poucza się o możliwości złożenia odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie oraz o możliwości złożenia wyjaśnień na piśmie.
6. Zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

.........................................
Otrzymują:
1) adresat
2) a/a
aqq


Napisano: 09 wrz 2015, 12:02

Chodzi mi oczywiście o zmianę zasiłków np. okresowych, stałych. Zawiadomienie przed wywiadem i decyzją w związku ze zmianą kryteriów.
aqq

Napisano: 09 wrz 2015, 12:23

Kiedy wszczęcie we wrześniu, czy w październiku
-x-

Napisano: 09 wrz 2015, 12:45

W pażdzierniku
aqq

Napisano: 09 wrz 2015, 14:39

A musi być zawiadomienie czy nie wystarczy wydać decyzję samą zmieniającą na podstawie art. 106 ust.5 ustawy o pomocy społecznej
ania2

Napisano: 09 wrz 2015, 14:41

My robimy tak jak pytasz.
t.franek


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]