Wydzierżawienie gospodarstwa rolnego a zasiłek stały

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]

Moderator: heiland

Napisano: 15 wrz 2015, 10:22

Mam wniosek Pana o przyznanie zasiłku stałego, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego. Całość gospodarstwa wydzierżawił, żeby nie opłacać składek w KRUS-ie. Mam pytanie co do obliczenia dochodu tego Pana. Macie może jakieś orzeczenia czy wyroki sądu? Pozdrawiam. Ewelina.
Ewelinaaa


Napisano: 15 wrz 2015, 14:30

Należy mu policzyć dochód z gospodarstwa rolnego bo w p.s. nie odliczamy dzierżawy.
joana

Napisano: 15 wrz 2015, 15:14

Dziękuję serdecznie. Ma może ktoś jakieś orzeczenie sądu w tej sprawie?? Pozdrawiam. Ewelinaaa
Ewelinaaa

Napisano: 15 wrz 2015, 20:09

Liczymy dochód z gospodarstwa.
ble

Napisano: 15 wrz 2015, 21:17

Przekazać gospodarstwo rolne w dzierżawę na 10 lat w zamian za rentę
aaa2

Napisano: 16 wrz 2015, 11:23

Fakt, wszędzie piszą, że liczymy, ale dochód ustalamy na pdst. zaświadczenia o posiadanych ha przeliczeniowych, a jeśli wydzierżawił, to na takim zaświadczeniu jest informacja, że osoba nie posiada ha przeliczeniowych.
Ania34

Napisano: 16 wrz 2015, 15:03

II SA/Op 132/11
zz3

Napisano: 17 wrz 2015, 10:57

Wyobraźcie sobie , że moja koleżanka była na szkleniu, szkoleniowiec twierdził że nie wliczamy hektarów jeżeli ktoś faktycznie ich nie uprawia, twierdząc ze jest na to wyrok sądu . Niestety nie tego wyroku, kazał szukac na jakiejś stronie gdzie owe wyroki sa nieudostępniane ...
Wiolaops

Napisano: 18 wrz 2015, 8:13

Biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych, z których wynika, że analiza art. 8 ust. 9 u.p.s. prowadzi do wniosku, iż określa on tzw. ryczałtowy tryb ustalania dochodu osiąganego z gospodarstwa rolnego. Dochód ten jest wyliczany jako wartość dochodu odpowiadająca powierzchni gospodarstwa z uwzględnieniem ha przeliczeniowych i kwoty dochodu ustalonej dla 1 ha przeliczeniowego, niezależnie od faktycznej dochodowości konkretnego gospodarstwa. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie przewidują jakichkolwiek wyjątków od przyjętej zasady wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego. Kwestia ta była przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, który nie dopatrzył się jej niekonstytucyjności (por. wyrok TK z dnia 6 maja 2008 r., K 18/2005, OTK-A 2008/4/56, poz. 56). Jak podkreślono w uzasadnieniu tego wyroku, przyjęcie w art. 8 ust. 9 u.p.s. 1 hektara przeliczeniowego w oparciu o apriorycznie określoną wysokość dla określania dochodu z działalności rolniczej nie prowadzi do zróżnicowania sytuacji grupy podmiotów podobnych. Wskazał również, że z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że z punktu widzenia powołanego przepisu bez znaczenia jest okoliczność, czy gospodarstwo rolne jest uprawiane, czy też nie i z jakiego powodu oraz czy rzeczywiście przynosi ono dochody (por. wyroki NSA z dnia 28 grudnia 2000 r., I SA 1406/00, Lex nr 793441; z dnia 19 stycznia 2006 r., I OSK 777/05; z dnia 7 grudnia 2009 r., I OSK 724/09; z dnia 17 lutego 2010 r., I OSK 1292/09; z dnia 21 października 2010 r., I OSK 928/10).
Ustawodawca przyjął bowiem domniemanie, że wskazany dochód z gospodarstwa rolnego ustalany jest niezależnie od tego, czy prowadzone jest przez właściciela, czy też posiadacza zależnego (np. dzierżawcę). W powołanych orzeczeniach podkreśla się przy tym, że to czy gospodarstwo rolne jest faktycznie prowadzone i jakie są ewentualne tego przeszkody (np. sytuacja osobista, stan zdrowia) nie ma wpływu na sposób obliczenia dochodu wynikający z art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.
pawel.w

Napisano: 19 wrz 2015, 8:01

bardzo ładnie napisane i mądrze.
.agaw


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]