Cofnięcie skierowania na zywnosc

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 17 wrz 2015, 11:29

Jak formalnie można by było cofnąć skierowanie na żywność - rodzina powiększyła dochód nie kwalifikują się 150% kryterium, utracili prawo do pomocy żywnościowej. Poratujecie? Jakiś pomysł?
gopsiks


Napisano: 17 wrz 2015, 12:31

Jeśli chodzi o sposób unieważniania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej, Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach PO PŻ nie określają konkretnego sposobu postępowania w sytuacji utraty uprawnień przez poszczególne osoby w trakcie trwania danego Podprogramu. Jednakże uzasadnione wydaje się pouczenie osoby otrzymującej skierowanie o obowiązku przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), w art. 109 dotyczącym niezwłocznego poinformowania organu, który przyznał świadczenie o każdej zmianie, która wiąże się z podstawą do jego przyznania – w tym przypadku o zmianie wielkości dochodu uprawniającego do pomocy żywnościowej. Dodatkowo OPS powinien poinformować OPR/OPL, do której kierował osobę/rodzinę w celu udzielenia pomocy żywnościowej, o utracie uprawnień przez daną osobę/rodzinę do tej pomocy, o ile taką wiedzę posiada. Więcej na http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna ... 2014-2020/
asdfg


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]