poratujcie

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 17 wrz 2015, 12:56

poratujecie wzorem wszczęcia postępowania w związku ze zmianą kryterium i decyzją zmieniającą dla zasiłku stałego??
ja1


Napisano: 17 wrz 2015, 13:38

Takie samo wszczęcie jak każde inne wpisując właśnie - w związku ze zmianą kryterium i decyzją zmieniającą dla zasiłku stałego??
agni

Napisano: 17 wrz 2015, 13:46

to właśnie takim samym jak każde inne poratujcie
ja1

Napisano: 17 wrz 2015, 14:03

(pieczęć z nazwą i adresem organu wydającego) (miejscowość, dnia)

Pan(i)
ul.
00-000
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

(znak pisma)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w .................... działając na podstawie
art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. , poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji dot. zasiłku okresowego w związku ze zmianami przepisow prawa


Pouczenie
Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Skorzystanie z powyższego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzy¬mania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy MOPS w ......................
ul. ...................................................., tj. od godz. 8.00 do 10.00 (z wyjątkiem środy).
Zawiadomienie otrzymują:
1. Pan(i) .......................................
2. a/a
agni

Napisano: 17 wrz 2015, 14:04

agni i o to chodzilo... dziaaaa :* a moze jeszcze zmiana decyzji?
ja1


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]